Vladimir Oravsky
 
Bok & Biblioteksmässan Göteborg 2008Längtan efter kärlek, sökandet efter kunskap, starkt socialt engagemang och ...

Böcker    Dramatik    Journalistik    Filmmanus    Musiklyrik    Radiomedverkan   

Postludium

Kontakt och erbjudanden

URN:NBN:se-2011-9

Innehållet på webbplatsen http://goto.glocalnet.net/vladimiroravsky och dess samtliga undersidor så som http://goto.glocalnet.net/vladimiroravsky/bocker.html et cetera får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig.

Denna hemsida är optimerad för Windows Internet Explorer.