senaste nytt ...

2007
 latest news ...

071211 -------------------------
"
Olga" (Juraja) har flyttat söderut från Luleå och bor nu nästan i Stockholm! Helt andra möjligheter att träffas alltså ­ och kanske visa henne lite också. Jag har fått och lagt upp på hennes sida några fina bilder på "Olga", 4 år gammal ­ bl a det fina porträttet till höger.

071203____________________
Jag har lagt upp några halvnya bilder, dvs nya för mig, på vackra
"Lanarco" Lovek, 8,5 månader gammal, på hans egen sida. Tack till Martina som skickade dem till mig!

071211 -------------------------
"
Olga" (Juraja) has moved southwards from Luleå and lives now almost in Stockholm! This brings completely new possibilities to meet ­ and perhaps even show her some times. I have got and updated her own page with some new nice pictures of her, 4 years old ­ among those the beautiful portrait on the left.

071203 -------------------------
I have put some "semi-new" pictures, that is new to me, of beautiful
"Lanarco" Lovek, 8.5 months old, on his own page. Thank you Martina for sending them to me!

071125 -------------------------
"
Zandor" (Cinnamon) ­ vår italienska lilla stjärna blev 5a BEST IN SHOW VALP på valputställning i Skogås. Duktigt jobbat Margareta & grattis till oss båda!

071118-------------------------
Jalina vann sitt fjärde CACIB och sitt sjätte Italienska CERT - och just det som krävdes! ­ och blev färdig Italiensk Champion i helgen!!!! Dessutom vann hon både Franskt CERToch Monacco CERT också! Strålande jobbat Elena ­ STORT GRATTIS!

071118-------------------------
"
Zandor" (Cinnamon) ­ our little Italian star ­ was 5th BEST IN SHOW PUPPY at an innoficial All-Breed Puppyshow in Skogås! Well dome Margareta, and congratulations to both of us!


Jalina won her fourth CACIB and her sixth Italian CAC - and the very one required! ­ and finished Italian Championship this weekend!!!! In addition she won also a Frensch CAC and a Monacco CAC as well! Marvellous performance Elena ­ BIG CONGRATULATIONS!

 

071111-------------------------
"Lanarco" (Lovek) blev färdig Tysk VDH-Juniorchampion & Juniorvinnare Baden-Württemberg i Stuttgart, och Janousjhka vann CERT i Kongsvinger, Norge.
­ STORT GRATTIS till den välförtjänta titeln önskar vi Carsten & Tine!

 

071103-------------------------
Idag vann
Leto sitt andra CERTsom 3a Bästa Hanhund på SKK Internationella i Växjö!
STORT GRATTIS TILL JENNY!

 
"Lanarco" Lovek Junior Champion & Young Winner!

 

071111-------------------------
"Lanarco" (Lovek) finished German VDH-Juniorchampion & Young Winner Baden-Württemberg in Stuttgart, and Janousjhka won CAC in Kongsvinger, Norway.
­ BIG CONGRATULATIONS, Carsten & Tine,to the well-earned title!

 

071103-------------------------
Today
Leto won his second CAC as 3rd Best Male at SKK international Show in Växjö!
BIG CONGRATULATIONS TO JENNY!

071102-------------------------
Äntligen har jag hunnit lägga upp några av alla bilderna jag fick från Carsten & Tine ­ som hade tagit med sig kameran till Hannover! Titta på dem i
bildrapporten från Hannover-dagen :-)

071028--------------------------
Jag var på utställning i Hannover,
Josjka blev färdig Tysk VDH-champion, Ivanova fick sitt första VDH-CERT och vi fick träffa Lovek (Lanarco) och Ljudmilla ­ båda mer eller mindre nakna men vackra! ­ och Lovek vann sin andra merit för Junior-VDH-championat (han behöver tre). Dessutom träffade vi Ninas(!) härliga dotter Chaijka ­ syster till vår Cinnamon. Bildrapport kommer snart hoppas jag!

 

Och, jag har fått nya bilder på den Italienska prinsen Cinnamon, numera kallad "Zandor".

071102-------------------------
Finally I have got the time to upload some of the pictures I got from Carsten and Tine ­ who brought the camera to Hannover! Look at the in the
picturereport from our Hannover-day :-)

071028--------------------------
I was at show in Hannover,
Josjka finished his German VDH-championship, Ivanova won her first VDH-CAC, and we met Lovek (Lanarco) and Ljudmilla ­ both looking beautiful though more or less naked today ­ and Lovek won his second qualification for Junior-VDH-championship (he needs three). And we also met Nina's (!) lovely doughter Chaijka ­ syster to our Cinnamon. I hope to soon have a picture-report from that day!

 

Also I have got new pictures of Cinnamon, now called "Zandor".

071014--------------------------
Lite förnyade bilder på
Jusjha, Janousjhka och Ivanova ­ suddiga men aktuella ­ och på Lachek! Vi får göra nytt försöka med de suddiga en annan dag :-)

071007--------------------------
Josjka Bästa hane med CACIB, hans 7e, och nu alltså också Internationell Champion!

 

 

071006--------------------------
I have got a lovely picture of
Laryssa trying track race ­ on a very easy level (Visit the photographers website at: >> http://www.fokuserad.se). Our training is progressing, Ivanova now starts properly from the box, and Josjka has started twice from an open box. Hopefully the both will be ready to make a proper "show-race" on the Clubs competition the 21st of October :-)

 

070915 --------------------------
Ivanova blev BIM, Köpenhamnsvinnare 2007 och Dansk Champion, med CACIB, i Bröndby idag! Och Josjka blev BH-2 med R-CACIB.
Säsongens
bild också uppdaterad :-)

 

070909 --------------------------
Ännu en familjeträff: Danilo ­ BIM-veteran idag ­ och Viktor (Hp) och Leto, och jag fick tillfälle att ta 10,5-års bild på
Viktor ­ någorlunda fast det blåste bra.

 

 

070902 --------------------------
Nu är allt klart!
Ca Frosco Cinnamon kommer till Sverige ­ och jag får bli delägare! Han skall bo hos Margareta Syrén i Stockholm och får förstås sin egen sida här :-). STORT TACK till Elena, kennel Ca Frosco, från oss båda för att vi får denna lilla prins!

 

 

071007--------------------------
Some updated pictures of
Jusjha, Janousjhka and Ivanova ­ all out of focus, but from today ­ and of Lachek! We will have to make another try with the blurry ones another day :-)

071007--------------------------
Josjka bas Best Male with CACIB , his 7th, at NKK Kopngsvinger INT, and thus now also International Champion!

 

 

071006--------------------------
I have got a lovely picture of
Laryssa trying track race ­ on a very easy level (Visit the photographers website at: >> http://www.fokuserad.se). Our training is progressing, Ivanova now starts properly from the box, and Josjka has started twice from an open box. Hopefully they both will be ready to make a proper "show-race" on the Clubs competition the 21st of October :-)

070915 -----------------------------
Ivanova was BOS, Copenhagen Winner 2007 and Danish Champion with CACIB, in Brøndby today! And Josjka was 2nd Best Dog with R-CACIB.
Picture of the season also updated :-)

 

070909 -----------------------------
Another family reunion: Danilo ­ BOS-veteran today ­ and Viktor (Hp) and Leto, and I got the opportunity to take 10,5-year picture of
V iktor ­ acceptable in spite of the wind.

 

 

 

070902 --------------------------
Now all is settled!
Ca Frosco Cinnamon will soon arrive to Sweden ­ and I am a happy co-owner! He will live with Margareta Syrén in Stockholm, and naturally gets his own page here :-). BIG THANKS to Elena, kennel Ca Frosco, for giving us this little prince!

 

 

070901 --------------------------
­
Leto vann sitt första cert som 2a Bästa Hanhund på Svenska Kennelklubbens utställning på Öland! STORT GRATTIS TILL JENNY!

 

 

Och så träffades de tre L-syskonen som bor i Tyskland ­ och de goa ägarna också förstås. Tusen tack för de härliga bilderna på Lysek, Lovek "Lanarco" och Ljudmilla!

 

 

 

070830 --------------------------
­ ny bild också på
Sergei som 10+åring.


Sergei 10+ years old (2007 08 30)

 

070829--------------------------
Äntligen har jag lyckats få taget lite nya bilder på
Ivanova! Också flera nya porträtt-foton på hennes sida ­ jag kan inte välja bara ett!


Leto won his first CAC!


Lysek, Lovek "Lanarco" and Ljudmilla!


 

070901 -----------------------------
­ 
Leto won his first CAC, as 2nd Best Male, at the Swedish Kennel Club show at Öland. BIG CONGRATULATIONS TO JENNY!

 

 

 

 

 

 

 

And the same day the three L-siblings living in Germany met ­ and also their nice owners of course. MANY thanks for the lovely pictures of Lysek, Lovek "Lanarco" and Ljudmilla!

 

 

 

 

 

070830 -----------------------------
­ new picture also of
Sergei as 10+year old.

 

070829 -----------------------------
Finally have I managed to get some new pictures of
Ivanova taken! Also several new portrait photos on her own page ­ I am not able to chose only one!

 

 


Bashira, 5+ months old

070825--------------------------
Vi var i Norge och fick tillfälle att träffa både
Jalinas vackra dotter Bashira från Italien, och en mycket trevlig hanne som jag nog kommer berätta mer om så småningom....

 

070822 --------------------------
Jag bestämde mig för att pröva att para Ivanova med min egen Josjka när jag kom hem från Köln. Parningen gjordes ju alltså lite sent, så kanske blir det inget resultat av det. Se mer på
Valpar/planer.
Och så fick jag just rapport & bild på
Luchinka, 9 månader gammal - här på Vallda Sandö.

 

 


Jalina's doughter Bashira, 5+ months old

070825 -----------------------------
We where in Norway and had the opportunity to meet both
Jalina's beautiful doughter Bashira from Italy, and a very nice male who I probably will tell more about in the future...

 

070822 -----------------------------
When back home from Cologne I decided to try to mate Ivanova with my own Josjka. Thus, the mating was done a bit late, so maybe there will be no outcome from it. See more at
Breedingplans.
And, right now I got report & pictures of
Luchinka, 9 months old ­ here at Vallda Sandö.

070816---------------------------
Tyvärr sa det inte "klick" i Köln, så det blir inga valpar mellan Ivanova och Caspar.
Men, jag har äntligen fått underbara bilder från vår stora "familjeträff" i Mariefred ­ där också Jalinas vackra son, Boran, från Italien var med.


Karelin & Leto

070725---------------------------
Jag fick tillfälle att träffa den ljuvliga damen
Anja "Savannah" (från min första kull) ­ och ta lite bilder! Särskilt glad blev jag förstås för att hon är i strålande form för sin ålder.

 
Big-family meeting in Mariefred, end of July


Anja "Savannah" - 10,5 years old

070816---------------------------
Unfortunately it did not say "clic" in Cologne, so we will not get any puppies between Ivanova and Caspar.
However, I have got some lovely pictures from our "big-family" get-together in Mariefred ­ including also Jalina's beautiful son, Boran, from Italy.


Boran, 5 months old

070725---------------------------
I had the opportunity to meet
Anja "Savannah" (from my first litter) ­ and take some pictures. I was of course extra happy to see that she is in a brilliant shape for her age.

070721---------------------------
Nya bilder på
Lachek "Benji" 8 månader - också med kusin Boran från Italien.

070703---------------------------
Nya bilder på
Kirgei, Laryssa och (i rörelse) Ljudmilla!

070721---------------------------
New pictures of
Lachek "Benji" 8 months old, and also with cousin Boran from Italy.

070703---------------------------
New pictures of
Kirgei, Laryssa (8 m) and Ljudmilla moving.


Kirgei -
soon 2 years old

070703---------------------------
Ny bild på
Ljudmilla i Tyskland, 7 månader gammal, och nya "vardagsbilder" från sommarträdgården (> Extra-bilder).

Också STORT GRATTIS till Jennys som visat Leto till BIS-3 valp placering bland 60-talet andra valpar!

070621---------------------------
Nya bilder på
Lovek ("Lanarco") och Leto, 7 månader gamla.

070703---------------------------
New picture of
Ljudmilla in Germany, 7 months old, and also new "everydaypictures" from the summergarden (> Extra-bilder)..

Also, BIG CONGRATULATIONS to Jenny who showed Leto to a BIS-3 puppy placement among around 60 other puppies!

070621---------------------------
New pictures of
Lovek ("Lanarco") and Leto, 7 months old.

Leto
070606---------------------------
I lördags blev Danilo, 10 år gammal, 3a Bästa Hanhund och BIS-veteran på Svenska Vinthundklubbens utställning på Bosjökloster!

 
Danilo, BIS-veteran at Bosjökloster
070606---------------------------
This Saturday Danilo was 3rd Best Dog and BIS-veteran at the Swedish Sighthound Club show at Bosjökloster!

På söndagen åkte jag till Elena, Kennel Ca Frosco, i Italien för att flyga hem Jalinas vackra barn, Bashira och Boran, som nu flyttat till Hanne Klüver (Kennel Adelrose i Norge) respektive Åse Julander (Lacheks ägare).

Mirjam & Lasse som passat mina hundar under tiden mötte både Åse och mig i Malmö, så jag fick tillfälle att ta en bild på Viktor (10 år gammal) och Boran (2,5 månader gammal) tillsammans.

 

070528---------------------------
I söndags (27/5) blev
Ivanova 2a på södras Internationella coursingprov, med LC-CERT och R-CACIL (91.25p), och Jirina fick i alla fall godkänt bruksprov (75.5p).

 
Viktor and Boran at the gas-station in Malnö.

On Sunday I went to Elena, Kennel Ca Frosco, in Italy to fly home Jalina's beautiful puppies Bashira and Boran, who now has moved to Hanne Klüver (Kennel Adelrose in Norway) and Åse Julander (Lachek's owner).

Mirjam and Lasse, who had my dogs while I was in Italy, met both me and Åse in Malmö so that I could take a picture of Viktor (10 years old) and Boran (2.5 months old) together.

 

070528---------------------------
This Sunday
Ivanova was 2nd best at the International Coursingtrial in south of Sweden, winning LC-CAC and R-CACIL (91.25p), and Jirina got at least "approved" coursing trial (75.5p).

070520-21---------------------------
Danilo, 10 år, blev 2a Bästa Hanhund & BIS-veteran på Borzoi-Ringens utställning på Backagården! Där fick vi också tillfälle att ta nya bilder på Leto 6 månader gammal (och en vecka).


Leto, 6+ months old...

Efter utställningen hälsade vi på hos Mårtenssons i Trelleborg och fick också tillfälle att ta nya bilder på Igor, 8 år gammal. Sedan fortsatte vi den långa resan med Lysek ner till hans nya hem ute på landet väster om Frankfurt am Main och hans nya ägare Helmut Kern.

 
Danilo, 10 years old, BIS-vet Backagården

 


Lysek's new "garden": the green fields and groves in the background.

070520-21---------------------------
Danilo, 10 years, was 2nd Best Dog and BIS-veteran at the Borzoi Club show at Backagården! There we also got the opportunity to take new pictures of Leto, 6 months old (and one week).

After the show we visited the Mårtensson family and took pictures also of Igor, 8 years old. After that we continued the long travel with Lysek to his new home on the countryside west of Frankfurt. am Main and his new owner Helmut Kern.


Igor, 8 years old

 

Jag fick också en bild av Ivanova när hon igår prövar på kapp-bana för första gången - det gillade hon verkligen! Tack Linnea för bilden!


Ivanova on track (photo: Linnea Thor)

 Also I had a picture, from yesterday, of Ivanova trying track racing for the first time ­ she really liked that! Thank you Linnea for this picture!

 


Lysek moving, 6 months old

070515---------------------------
Nya bilder av 6 månader gamla
Laryssa och Lysek - som snart flyttar till Tyskland.

070515---------------------------
Vi har äntligen hittat till kappklubben i Alingsås, så nu har Jirina och Kassian fått pröva bana - och det här kommer vi fortsätta med!

 

 

 


Jirina on track (Photo by Linnea Thor)

 

070516---------------------------
New pictures of 6 months old
Laryssa and Lysek - who soon will move to Germany.

070515---------------------------
We have finally found our way to the track race club in Alingsås, so Jirina and Kassian have tested track racing - and this we will continue with!

 

070513---------------------------
Vi var på utställning som vi inte firar resultaten från, men där vi hade vackert väder och fick tillfälle att träffa och ta nya bilder av
Karelin (1,5 år) och Lachek (6 månader - på dagen!).

 


Karelin 1.5 years old

 

070513---------------------------
We went to a show we don't celebrate results from, though we had beautyful weather and got the opportunity to meet and take new pictures of
Karelin (1.5 years old) and Lachek (6 months old on the day!).

070505---------------------------
Josjka blev BIM / Bästa hane och vann CACIB, CAC, dubbelt VDH-CAC och den tyska titeln "VDH-Europasieger 2007" på helgens utställning i Dortmund. Ivanova blev 2a med dubbelt R-VDH i öppenklassen. Vi fick också tillfälle att träffa Lovek och hans nya familj på vägen hem, och då också tillfälle att ta (nästan) 6-månads bild av Lovek.
070505---------------------------
Josjka was BOS / Best Male and won CACIB, CAC, doubble VDH-CAC and the German title "VDH-Europasieger 2007" at the weekend show in Dortmund. Ivanova was 2nd with doubble R-VDH in open class. We also had opportunity to meet Lovek and his new family, and taking some new pivtures of him (almost) 6 months old.
070429---------------------------
På Hillerødsutställningen igår blev
Josjka BIM / Bästa Hane, vann sitt 5e CACIB och blev igen kvalificerad till Crufts ­ så vi åker nästa år! Ivanova blev 2a Bästa Tik och vann sitt andra danska CERT, och Kirgei blev 4e Bästa Hane.

 
070429---------------------------
At Hillerød show, yesterday,
Josjka was BOS / Best Dog, won his 5th CACIB and was again qualified for Crufts ­ so we will go next year! Ivanova was 2nd Best Bitch and won her second Danish CAC, and Kirgei was 4th Best Dog.

 

 

070427---------------------------
Nyss hemkommen från Italien har jag den glada nyheten att, om allt går som planerat, kommer två av
Jalinas vackar valpar på kennel kennel Ca Frosco i Italien till Skandinavien: Boran till Sverige och Bashira till Norge. De blivande stjärnorna landar i början av Juni.

 

 

 

070427----------------------------
Just arrived from Italy I am happy to tell that, if everything goes as planned, two of
Jalina's beautiful puppies at kennel Ca Frosco in Italy will come to Scandinavian homes: Boran to Sweden, and Bashira to Norway. The coming stars will arrive in the beginning of June.

 

070419---------------------------
Nya bilder av
Lachek, Laryssa och Lysek - som fortfarande söker ett gott hem. Också några extra bilder på deras individuella sidor

 

070419----------------------------
New pictures of
Lachek, Laryssa and Lysek - who is still looking for a good home. Also some extra pictures at their individual pages.

070413------------------

Ivanova tog sin coursing-licens förra helgen och fångades på bild av Lollo - tack!

070413-------------


Ivanova finished her coursing-licence the past weekend and was captured on picture by Lollo - thank you!

070413---------------------------

Hanne har också skickat ny bild på hennes bror, Ivan's norska son Archmaninov - vardagligt kallad Linus.

 


Ivan's son "Linus"

070413----------------------------

Hanne has also sent new picture of her brother, Ivan's Norwegian son Archmaninov - in everyday life called Linus.

 070408 ---------------------------
Leto slog 50 valpar och blev BIS-3 valp på sin första utställning denna helgen ­ GRATTIS Jenny!
+ Nya härliga bilder på lekande
Ljudmilla.
 070408----------------------------
Leto beated 50 pupppies and was BIS-3 Puppy at his first show this weekend ­ CONGRATULATIONS Jenny!
+ New lovely pictures of playing
Ljudmilla.

 070406 ---------------------------
Nya bilder på
Lachek, 4,5 månader gammal.

 

Dessutom en ny sida för vardagsbilder, just nu med vårbilder från trädgården: de vuxna och kvarvarande valparnas morgonsnus & -bus i solen.

 070406----------------------------
New pictures of
Lachek, 4,5 months old.

 

And in addition a new page for everyday-pictures: right now with spring-pictures from the garden: the adult and remaining puppies morning-stroll and -play in the sun.

070329 ---------------------------
Nya bilder på
Ljudmilla i Tyskland, 4,5 månader gammal.

070322 ---------------------------
På deras egna sidor, några nya bilder på
Ljudmilla och Luchinka ("Bonza") i sina nya hem.

070318 ---------------------------
Ljudmilla has now moved to Michael Wille, and her new family in Fuldatal in Germany.

070315 ---------------------------
"Vår" italienska stjärna "
CH Velikij Jalina", på kennel Ca Frosco födde den 12e mars åtta stycken vackra och friska valpar! Vi vill få hem minst en hanne till Sverige, och vill gärna att någon mer hamnar lite närmare, så hör av er ifall ni är intresserade av att samordna transporten (vi har en stor flygbur).

070310 --------------------------
Uppdaterat - nu också
Leto (16 v +)

070304 --------------------------
Uppdaterat med 16-veckorsbilder på
L-valparna (påfyllning med de som ännu saknas kommer nog).
På grund av min avslitna hälsena kommer vi inte till Crufts trots allt - får hoppas att det går nästa år istället!

070218---------------------------
Uppdaterad 14-veckorsbild på
Lovek i Tyskland.

 

070329----------------------------
New pictures of
Ljudmilla in Germany, 4,5 months old.

070322----------------------------
At their own pages, some new pictures of
Ljudmilla and Luchinka at their new homes.

070318 ----------------------------
Ljudmilla has now moved to Michael Wille, and her new family in Fuldatal in Germany.

070318 ----------------------------
"Our" Italian star "
CH Velikij Jalina" at kennel Ca Frosco gave birth to eight beautiful and sound puppies the 12th of Mars. We wish to bring at least one male to Sweden and are ready to coordinate the transportation if any one find this combination interesting. (We have a big fly-cage)

070310 ----------------------------
Updated ­ now also
Leto (16 w +)

070304 ----------------------------
Updated with 16-weeks pictures of the L-puppies (those not updated now will probably be so abit later).
In spite of my great ambitions, because of my torn of heel-string, we will not be able to go to Crufts - let's hope we can make it next year instead!

070218 ----------------------------
Updated 14 weeks picture of
Lovek in Germany.

 070211---------------------------
Äntligen får jag berätta att Velikijs italienska stjärna "
Jelly", på kennel Ca Frosco väntar valpar med polske hannen CH Lut Szczescia Wladca Traw - en spännande kombination med mycket helt nytt blod och fortfarande med ett uns från Dimitroff d y av Fjascho! Nedkomst beräknad i mars 2007.

070206---------------------------
Josjka blev 4a på Tio-i-topp för vinstrikaste svenska Borzoi 2006 , Jetzina av Fjascho 4a på Tio-i-topp / Avelshund och kennel Velikij 4a på Tio-i-topp / Uppfödare.

070204---------------------------
Nya bilder på L-
valparna 12 veckor gamla: Lysek och Luchinka söker fortfarande goda hem.

070128---------------------------
Tre av pojkarna har nu flyttat till sina nya goda hem. Många kramar till dem och deras nya "föräldrar"!

070110---------------------------
Jag uppdaterat
L-kullens sida med 8-veckorsbilder!

 

 070206 ----------------------------
Finally I can tell that Velikij's Italian star "
Jelly" at kennel Ca Frosco is exspexting puppies with the Polish male CH Lut Szczescia Wladca Traw - an exiting combination of a lot of new blood together with a bit from Dimitroff d y av Fjascho! Birth espexted in Mars 2007.

070206 ----------------------------
Josjka became 4th at the Top-Ten list of most winning Borzois in Sweden 2006, Jetzina av Fjascho 4th Top-Ten Breeding Borzoi, and kennel Velikij 4th Top-Ten Borzoi Breeder.

070204 ----------------------------
New pictures of the L-
puppies 12 weeks old: Lysek and Luchinka are still looking for good homes.

070128 ----------------------------
Three of the boys have now moved to their new families! Warm hugs to them and their new "parents".

070110 ----------------------------
I have updated the
L-litter page with 8-week pictures!