(8 years)

SE DK NO DE-VDH INT DE-DWZRV CH,
INT BIS-Winner
Velikij Viktor

*31/5 1997 - 10/7 2008
E: Darjan av Fjascho
U: Rytzar's Babotska
Owner: Lars Mårtensson, Trelleborg.

Father to Velikij K-litter

 

Genealogical table

 

Viktor is also father to two puppies
at Kennel Dimitrow's
born the 26th of February 2004.

Pictures Viktor's son "Ville" HERE!!

 Viktor är den absolut kramgoaste av dem alla, och ingen kan pussa i öronen som han! Jag tänkte först att han skulle få det ryska namnet för "björn" - jag ville ha något passande, maffigt, men inte kan man ropa "Medvedj" efter en hund... Jag behöll honom i det längsta, men sedan hamnade han hos sin bror i Trelleborg, vilket alla blev mycket glada för.

Viktor blev BIM på en Borzoi-Ringen/södras special 1998. 1999 fick Viktor också Lure Coursing licens och blev trea på bruksprovet i Torrekulla 25/9! Under år 2000 blev Viktor BIR med CACIB i Aars/Danmark, Svensk & Dansk Champion, och gjorde 4 godkända av 4 startade LC-prov.

Viktor har också, 30 juni 2001, genomfört mentalbeskrivning med godkänt skottprov.

Under 2000 var Viktor i Danmark och vann både CERT & CACIB och blev BIR över 20 borzoier i Aars. Den 9e juli vann han till slut sitt tredje svenska CERT och blev både Svensk & Dansk Champion! Han gjorde också 4 klart godkända coursingprov (av fyra startade).

6 maj 2001 var vi i Kristiansand i Norge och Viktor blev Bäst i rasen (BIR) och fick både CACIB och norskt CERT - vilket gjorde Viktor till Norsk Champion och därmed också Nordisk Champion! 16 juni tog han sitt första tyska VDH-cert som Bh-2 på DWZRVs utställning i Bad Doberan. År 2002 blev Viktor BEST-IN-SHOW i på tyska kennelklubbens Internationella utställning i Neumünster, i Kassel blev han BIR igen med CACIB samt VDH- och klubbcert. I Erfurt 25 April 2003 tog Viktor sitt fjärde tyska Kennelklubbs VDH-cert och är alltså nu också Tysk Champion (VDH).

BIS-veteran (och BIG-3) på SKKs Internationalla utställning i Ronneby 2004.

BIR med klubb-CERT 11/6 2005 , från öppen klass (8 år gammal) på tyska Vinthundklubbens utställning i Wismar 11/6: Klubb-CERT från öppen klass och färdig Tysk Klubb-champion i Potsdam/Berlin 27/ 8 2005!

I september 2005 fick Viktor sin andra kull, ytterligare tre söner , på kennel VELIKIJ och med "Tina" som mor - tre pojkar lika ljuvliga som båda föräldrarna tillsammans!

 

Viktor is the absoloutely cosiest of them all, and no one can kiss in ones ears like he! I planned to give him the russian name for "bear" ­ I wanted a properly imposing name, but you can't call "Medvedj" after a dog... I kept him as long as possible, but finally he moved to his brother Danilo in Trelleborg ­ which made all of us happy!

Viktor was BOS at a Borzoi-Ring speciality show in 1998. In 1999 he was second best male both at the Borzoi-Ring Speciality Show at Bosjökloster and at the Swedish Kennel Club show at Sofiero/Helsingborg. The same year Viktor got Lure Coursing licence and was third best Borzoi at the LC-Working Trial in Torrekulla 25/9!

During the year 2000 Viktor was in Danmark and got both CAC & CACIB and was BOB over twenty Borzois in Aars. The 9th of July he finally took his third Swedish CAC at SKK's show in Halmstad and went both Swedish & Danish Champion! He also sucessfully finished 4 Lure Coursing trials (of 4 started at).

30/6 2001 Viktor also has performed (excuse great problems with translation!) "mental description with approved shot-test"

In 2001 we were in Norway, in Kristiansand, the 6th of May 2001, and won everything we had wished for: Viktor was BOB, that is Best of Breed (and Iskra Best of Opposite Sex / BOS). He got CACIB and Norwegian CAC - which made Viktor Norwegian Champion, and thereby also Nordic Champion! He also won his first German VDH-CAC, & R-Club CAC, at the DWZRV-show in Bad Doberan the 16th of June.

In 2002 Viktor won BEST-IN-SHOW at the German Kennel Club International show in Neumünster; in Kassel he was BOB again with CACIB and VDH- and DWZRV-CAC. In Erfurt 26 of April he got his fourth VDH-CAC, and is thus finished German Kennel Club Champion (D Ch VDH).

BIS-veteran and BOG-3 at SKK International Show in Ronneby 2004.

BOB with CAC 11/6 2005, from open class (8 years old) at the German Sighthound club Show in Wismar 11/6; CAC-winner from Openclass and finished German Club-champion in Potsdam/Berlin 27/ 8 2005!

In September 2005 Viktor got his second litter, three sons at kennel VELIKIJ, with "Tina" as mother - three boys as lovely as both parents together! 

     
Below, Viktor 8,5 months old