Sergei as six years old proud Nordic Champion

SE DK NO CH
Velikij Sergei

* 31/5 1997 - 29/9 2008
E: Darjan av Fjascho
U
: Rytzar's Babotska
Owner: Cecilia Häggström, Göteborg.

Genealogical table
   

Sergei behöll jag för stilens skull. Han är den pratigaste av dem, älskar att vara ute, och tycker att det är kul med agility.
Ha
n blev champion och BIM, och fick sitt första CACIB på Kennelklubbens utställning i Halmstad 10 juli, för Israeliska domaren Agnes Ganami. Sergei blev sjätte vinstrikaste Borzoihanne 1999, och på Köpenhamnsvinnar-utställningen i Brøndby den 19:e september blev Sergei också Dansk Champion. I våras (2001) blev Sergei Bästa hane och BIM, och vann sitt andra CACIB, på SKKs utställning i Malmö18 mars.

Under år 2000 började vi med Lure Coursing. Han fick sin licens under våren, men först på hösten fick han gjort sitt första prov, i Söderköping, där han blev 7:a. 21 april 2001, blev han 5:a på Lure Coursing provet i Simlångsdalen.

Sergei har numera (27 maj 2001) också genomfört mentalbeskrivning med godkänt skottprov.

(jag behöver lägga tilll lite mer om hans utställningskarriär här!)

Sergei blev 2a Bästa Hane från veteranklass på "Stora Stockholm" 2004!

...

Därefter levde Sergei ett lugnt hemmaliv tills bakdelen blev för svag. Han fick vandra vidare en solig fredagmorgon, lugn och fint och glatt mumsande på Cheddar-ost ända tills han somnade in bak i bilen.
Eftersom han alltid varit väldigt pratig lämnade han förstås ett stort och tyst tomrum efter sig, men vi fick många år med honom, och jag tror inte vi kunde förlorat honom på ett finare sätt.

 

 I kept Sergei for the sake of his style. He is the talkiest of them, loves to be out there and enjoys both agility and coursing.
He won his championship, and got his first CACIB, at the Swedish Kennel Club show in Halmstad the 10 th of July 1999, judged by Agnes Ganami from Israel. At the Copenhagen Winner Show in Brøndby the 19th of September, Sergei was also Danish Champion. In spring (18th Mars, 2001) he was Best Dog and BOS, and took his second CACIB, at the Swedish Kennel Club Show in Malmö.

He successfully finished his working trial as 7th Borzoi at the Lure Coursing trial in Söderköping 2000, and was 5th Borzoi in Simlångsdalen 21st of April 2001.

Now (27/5 2001) Sergei also has has performed (excuse great problems with translation!) "mental description with aproved shot-test"

(I need to add some more info about his show career here!)

Sergei was Second Best male from veteran class at Swedish Winner Show 2004.

....

After that Sergei lead a quite life at home until his rear part became too weak. He passed away this sunny Friday-morning, peacefully and happily munching on Cheddar-cheese until he fell into sleep in the back of our car.
Being a very talky guy he naturally left a big empty and silent space in our house, but we got many years with him, and I don't think we could have seen him go in a nicer way.

     


Last picture of Sergei ­ early morning, waiting for the vet to open.Sergei on his 11th birthday (31/5 2008)


Sergei as 2nd Best Dog from Veteran class at Swedish Winner Show 2004.


* Excellent masculine character. Excellent beautyful head. Dark eyes. Small, well placed ears. Correct topline, good depth of body, well constructed croup. Stands correctly, moves well from all sides. Excellently well presented, a little thin coat today. Good temperament. (* translated)
CQ & R-CACIB, BD-2, SKK Ronneby 2000-07-27; Birgitta Svarstad

Very masc. dog. Masc. head, in fact a beautyful head. Very well presented, in excellent coat, very good thigh, very good short hooks. Very good mover, free and easy.
CQ & BD-2; SvVK/Helsingborg 2000-04-08; Martin Croeser, South Africa.

 

 


Sergei and his younger sister and brother (Iskra at left, and Ivan at right)

 

Below: Sergei 4 years old