Våra agility-tränande Borzoier

"Agility - en lämplig dressyrform för Borzoi?" (artikel publicerad i julnumret av norska Mynden 2000)

 Mirjam & Danilo ­ genom däcket

  Mirjam & Danilo - mitt på vippen,

 

 Dennis & Igor - på bommen

Dennis & Igor - gör slalom