Miljöstatusutredning

Recipientkontroll

Provfiske

Kontakt

 

WATREMA tillhanda håller högklassiga utredningar av miljöstatus i sjöar och vattendrag. Våra utredningar är tvärvetenskapliga och i linje med EU:s vattendirektiv (EG-direktiv 2000/60/EG). Vi erbjuder myndigheter och seriösa företag underlag och åtgärdsprogram inom vattenvård.

Genom kemiska, biologiska och morfologiska undersökningar ger vi  landets bästa underlag för beslutsfattande om vattenverksamheter och åtgärdsprogram. För oss är kvalitet inom miljöarbete mycket viktigt och vi förutsätter att våra kunder har som avsikt att göra skillnad för vår framtida natur.

 

 

 gästbok och besöksräknare