Juristfirman Unité

 

KontaktAdress: Kyrkogatan 22 A,

43430 Kungsbacka

Telefon: 0300-10570

E-post: juristfirman@

unite.se
verksamhet


>  Förvaltningsrätt

>  Fastighetsrätt

>  Strålskyddsrätt

>  Miljörätt
Innehavare


Mats Dämvik


Född: 1960

Utbildning: Jur kand,

Civ ing (elektroteknik).

Tidigare verksam som bl a notarie vid Göteborgs tingsrätt, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet samt jurist vid Komunity Komserve AB och GF Konsult AB.