Tärnans tävlingsregler

Klubbens tävlingsregler är de som står på
Svenskt Tävlingsfiske, men med ett undantag att vid våra
egna metar tävlingar får man agna med deg.

Sportfiskarna.se/tävling/regler