Styrelsen 2017

Ordförande Christer Ax tel:    0502-42561
Sekreterare Andreas Gustavsson tel:    0502-20350
Kassör Lars Andersson tel:    0502-71469
Klubbmästare Claes Törneling tel:    0502-15757
Klubbmästare Jerry Högbom tel:    0732103259
Ledamot Denny Carlsson tel:    0502-14391
Ledamot Ingemar Larsson tel:    0502-14166
Suppleant Torbjörn Ehn tel:    0502-12874
Suppleant Jan-Erik Törneling tel:    073 5806570