KM Gäddangel 2013

1. Kent och Kjell Sjögren                            6776 gr
2. Claes Törneling och Lars Andersson        6272 gr
3. Ludwig Ehn och Tommy Gunnarsson       6271 gr

Största gädda Claes och Lars 2505gr