Ordningsföreskrifter för Tärnans vatten.

Fröjered:     Spinnfiske, Flugfiske och mete. Mete efter Gädda med levande agn och Isfiske med angeldon.

Tiarp:          Spinnfiske, Flugfiske och mete. Mete efter Gädda med levande agn och Isfiske med angeldon.

Alvasjön:    Enbart pimpelfiske med pimpelspö den tid då is ligger, samt angelfiske efter Gädda (särskilda regler, se längre fram i häftet.)

Djupasjön:   Sommartid: Spinnfiske, Flugfiske och mete. Förbjudet att agna med levande fisk.  

                   Vintertid: Pimpel, Angelfiske förbjudet,

                   Karp skall återutsättas.