Kräftfiske Ågården 2017

Kräftfiskedagar: lördagar 12/8 och 19/8 med lördagen den 2/9 som uppsamlingsdag.

Anmälan till Denny Carlsson, 0502-14391, 0730-643402

eller Lars Andersson 0502-7469, 0730-441788 senast 2/8.

Regler för fisket:

Fiskesträckorna kommer att hamna på runt 30 m i längd.

På denna sträcka får 7 redskap användas, dvs.  mjärdar och håvar.

Antalet kräftor är begränsat till 80 st/sträcka.

Priset per sträcka och dag är satt till 25 kr i grundavgift, sedan 3 kr per kräfta som tas upp.

Detta gäller för klubbmedlem med familj.