Adressen till Tärnan

Tärnan Tidaholms SFK
c/o Lars Andersson

Skolgatan 48

522 31 Tidaholm

Telefon : 0502/14455

Email : ttsfk.tidaholm@telia.com

Hemsida http://ttsfk.webbsida.com