Tärnan 1

                              ¤ Klubbens båt finns i Djupasjön

                              ¤ Bokningslista och nyckel finns i Hagakiosken,
                                 S. Ringvägen, Tidaholm.

                              ¤ Båten får endast lånas av klubbmedlemmar.

                              ¤ Skriv namn, medlemsnummer och lånetid i bokningslistan.

                              ¤ Båten får lånas max 2 dagar per lånetillfälle.

                              ¤ Båten får bokas för endast en period åt gången.

                              ¤ Nyckeln skall återlämnas efter varje lånetillfälle och
                                 senast vid lånetidens utgång. Obs! Hagakioskens öppettider.

                              ¤ När nyckeln återlämnats får ny bokning göras

¤ Hantera båten varsamt!
   Obs! Vid ev. skada är låntagaren skyldig att
   betala självriskkostnaden på försäkringen.

¤ Utombordsmotor får inte användas!

                              ¤ Tillse att båten alltid förankras på ett säkert sätt.