Susila Dharma Sverige
Människovärde och ett anständigt liv

 

Susila Dharma Sverige är en hjälporganisation, registrerad hos Skattemyndigheten med organisationsnummer 80 20 12 – 0096 och har inriktningen att på frivillig basis hjälpa människor med sociala behov.

 

Ett av de projekt som inriktas på, är socialt arbete i Sverige i form av väntjänst vid äldreboenden i stockholmsregionen, företrädesvis i norrort.

Väntjänsten innebär ett individuellt socialt arbete med deltaganden för dem som tillhör Jobb- och Utvecklingsgarantin i samarbete med Arbetsförmedlingens fas 3. Det individuella arbetet riktar sig till dem i äldreboendena som har behov av ledsagningar till sjukhus, tandläkare, eller inköp, och för samtal, promenader och samvaro. Arbetet sker med deltagarna som daglig resurs, och genom praktikplats hos Susila Dharma Sverige som anordnare.

Susila Dharmas policy är att arbeta för ”Människovärde och ett anständigt liv” Organisationen erbjuder handledning genom projektledaren som anställd.

 

Bildandet av Susila Dharma skedde 1985 och sedan dess stödjer vi ett av en mängd olika projekt som finns i världen. Dessa kontrolleras och administreras av Susila Dharma International, som samlar alla Susila Dharmas projekt under ett paraply. Susila Dharma finns representerat i de flesta länder i världen.

Susila Dharma Sverige har sedan starten valt att stödja ett av dessa projekt. Susila Dharma Sverige fonderar huvudsakligen till en barnby i Cipanas, Indonesien, belägen i bergstrakterna några mil från Jakarta. Där har ett tiotal hus uppförts och bildar en Barnby. Tidigare har ett 70-tal barn bott i barnbyn. Sedan ett par år tillbaka har inriktningen varit att det bästa för barnen är att så lång möjligt få bo hos sina föräldrar eller annan släkting. Föräldrarna får i stället stöd att själva ta hand om sina barn. Därför bedrivs numera dagverksamhet i form av skolgång och fritids och många barn deltar i dessa aktiviteter. Alla barn får även genomgå regelbundna hälsokontroller. För närvarande bor 4 barn permanent i Barnbyn, YUM Children´s Village. Dessa barn hade ingen möjlighet att återgå till sin hemmiljö och skulle annars vara hänvisade till ett liv på gatan. Nu får även dessa barn växa upp i en hemlik miljö.

Susila Dharma Sverige har startat en fadderbarnsverksamhet som betalar skolgången för barnen. De får även lära sig ett yrke och flera av barnen fortsätter att arbeta i Barnbyn när de blivit vuxna.

Arbetet i barnbyn sker i samklang med YUM som är den täckande indonesiska sociala administratören på platsen.

Bidrag har tidigare sökts och erhållits från SIDA rörande nödvändig restaurering av barnbyns byggnader. Barnbyn är en behjärtansvärd insats.

 

Ursprunget till Susila Dharma, är den opolitiska sammanslutningen av människor som oavsett tillhörighet rörande skiftande religion, kultur, etnicitet, ekonomisk eller social status, är medlemmar i den organisation som benämns SUBUD. Subud finns öppet för alla som fyllt 17 år och är en förkortning av de tre sanskritorden Susila Budhi Dharma och består alltså av människor som förutom sin egen utveckling till bättre medmänniskor i samhället, strävar efter att hjälpa nödställda i världen på olika sätt. Susila Dharma är den del av den frivilliga organisationen som är inriktad på detta.

 

Susila Dharma Sverige håller Årsmöte varje år, då ordföranden, kassör och sekreterare väljs.

Protokoll sänds till dem som stödjer verksamheten.


Ordförande: Vakant
Kassör: Ragnar Magner, Sätraängsvägen 1140, 182 37 Danderyd, tel 08-622 56 54, E-post ragnar.magner@telia.com 

Sekreterare: Ingrid Magner Blomqvist, Lillies väg 6, 192 74 Sollentuna, tel 08-92 81 25, E-post magnerblomqvist@gmail.com

Kansliets adress: S:t Eriksgatan 64, 2 tr ned, 113 20 Stockholm, tel 0708-30 56 77, E-post susiladharmasverige@gmail.com

 Plusgiro:4800894-0

   Tillbaka