Anmäl via e-brev: djursvik.boule@gmail.com  <-- Klicka och skriv.

med reservation för ev. ändringar
 

NU ÄR  DET  BARA ATT ANMÄLA TILL TÄVLING
( Anmäl här )


KOSTNAD 80:-/SPELARE 


Här kommer senaste genomförda tävling 2017 att införas. 

PROGRAM ANDRA KLUBBAR TRYCK PÅ PILEN.
Uppdateras efter hand som jag får veta. –>  Åter till 1a sidan  <–