SM5IQ's site in English and Swedish

VI HAR FLYTTAT TILL www.alast.se.
WE HAVE MOVED TO www.alast.se.

Den här adressen försvinner.
Allt finns nu på den nya URL:en.
This address disappears now.
Everything is ready at the new URL.


Amateur Radio, "Fox hunting" (ARDF), Genealogy, Nostalgia
Amatörradio, "Rävjakt" (RPO), Släktforskning, Nostalgi


Valid XHTML 1.0!