NAMN:
Peter Wishart

Har slutat i Runrig (spelade keyboard)