Liten kom igång hjälp

Tippa med radreducering.

1. Börja med att i tipsramen raden välja minst ett tecken per match.

2. Välj sedan hur många rader som du vill tippa. Välj ett radantal som
    visar grön lampa.

3. Klicka på knappen Starta raduttagning.

4. När det är klart klicka på knappen Teckenfördelning för att
    kontrollera att teckenfördelningen är OK.

5. Om du vill tippa med villkor fyll då i dessa och vid reducering med
    tecken i rad ange så dina parametrar och om du har använder reduceringen

    två olika skriv då in de matcher som du vill ha.

6. Klicka i rutorna Villkor, Tecken i rad och två olika klicka sedan på Starta
    raduttagning.

7. När raduttagningen är klar spara ditt system.

Tippa med Garantireducering.

1. Börja med att i tipsramen välja minst ett tecken per match.

2. Klicka i valet Garantireducering välj vilken garantinivå som du vill ha.

3. Klicka på knappen Starta raduttagning.

5. Om du vill tippa med villkor fyll då i dessa. Vid reducering med
    tecken i rad ange så dina parametrar där och om du har använder reduceringen

    två olika skriv då in de matcher som du vill ha.

6. Klicka i rutorna Villkor, Tecken i rad och två olika klicka sedan på Starta
    raduttagning.


7. När raduttagningen är klar spara ditt system.


Om du vill ha hjälp av statistiken vid ditt tippande så klicka på Hämta statistikfil
under menyvalet statistik. Hämta sedan gällande omgångsfil. Bläddra sedan upp och ner
med med blädderknappen vid Match Nr: för att se statistiken för respektive match.

Rättning:

    1. Hämta det system som  du ska rätta.

    2. Klicka in aktuell tipsrad och du får fram hur många rätt du har. Raden uppdateras direkt vid varje tryck.
        De rader som visas är dom 10 rader på systemet som har flest rätt. Röd bakgrund är felaktigt tecken .

    3. Knapparna med bindestreck "-" kan du klicka på om du inte vill ha med den matchen i rättningen
        tex vid delad omgång.

 

Systemlänkning:

    Här kan du sammanfoga flera system till ett för att förenkla rättning och inlämning till tipstjänst.
    Börja med att klicka på knappen "Nya systemets namn" ange där ett namn för de sammanlänkade
    systemen, Välj sedan de system som du vill länka och klicka på "Starta länkning". Sedan är allt klart.
    Om du klickar i valet "Dublettkoll" så kollas alla systemens rader så att inte någon rad är lika
    om så är fallet så tas en av raderna bort.


Utskift

    I valet utskrift kan du välja på att skriva ut dina rader på papper, skriva ut systemramen eller skriva ut de
    villkor som du anget för ett system.