Rostorps huvudbyggnad

Rostorps barnkoloni 1947-97, 10 km sydväst Vimmerby

Förord

Bäste läsare .

Det är nu 2004 som jag, Lars Widegren (kallad Lasse under min tid på kolonin) vid 65 års ålder nedtecknar detta doku- ment  Det är främst grundat på mina minnesbilder och fotografier tagna av mig med min enkla bälgkamera.

Varför har detta dokument kommit till?

Jo. därför att jag sedan många år känt en önskan att än en gång få återse "mitt" Rostorp, med alla de härliga minnen jag har från min vistelse där. Eftersom jag nu är till åren kommen tänkte jag också att det gäller att passa på att genomföra denna "minnesresa", innan jag blir för gammal.

I september år 2001 och juli 2004 reste jag sålunda till Rostorp och övernattade sammantaget sex dygn i den magnifika herrgårds-byggnaden.

Under mina vistelser på Rostorp blev jag mycket väl mottagen och hjälpt med transporter mm  av ägarna till Rostorp, Barbro och Nils Johansson, sonen  Per  och Kerstin Andersson (huvudföreståndare för bokning  av Rostorp vid mitt besök 2004).

Likaså  stort tack till Ulrika från Svenstorp, som med stor omtanke och god service förplägade oss gäster med härliga frukostar och kvällsfika.

Författaren på Rostorps stora veranda under sitt "studiebesök" september 2001

På dagarna och kvällarna gick jag omkring överallt och återupplevde min tid som kolonibarn. På nätterna sov jag i föreståndaren Ajas före detta kontor, helt ensam i  huvudbyggnaden. Det var roligt, men också vemodigt, på grund av att mina älskade föreståndare och deras duktige bror nu är borta. Det var en underbar tid som aldrig  kommer tillbaka.

Då jag återkommit hem efter mitt första besök,blev jag tillfrågad av Barbro Johansson om jag ville skriva "några rader" om min tid som kolonibarn. Jag svarade att jag gärna ville göra det.

Allteftersom jag arbetade med detta "tidsdokument" blev jag mer och mer intresserad av att göra det fylligt och att komplettera det med fotografier. Efterhand svällde arbetet ut och  resultatet har blivit detta dokument, som till och med kanske kan uppfattas som en liten bok. Arbetet har inneburit ett stort nöje, men också stunder av vemod i och med att det handlar om en lycklig men svunnen tid.

Innehållet i detta dokument berör naturligtvis i många stycken före- ståndarna Aja (döpt Agda) och Ellen Lagerlund samt deras bror Knut. Det var dessa personer som satte sin prägel på kolonin, och för vilka det blev en livsgärning att vårda barn från Bromma - Västerleds församling i Stockholm. Barnen fick samtidigt lära sig utföra många slags nyttosysslor men hade också tid för lekar och avkoppling. De slapp att sommartid vistas utan kamrater i Stockholm.

Dokumentet har  granskats och godkänts för publicering av en till Aja, Ellen och Knut Lagerlund efterlevande släkting, Jakob Lagerlund. Arbetet har också granskats av min syster Vera., som vistades samtidigt med mig under flera somrar på Rostorp.

Jag hoppas att Du som läser "dokumentet" skall få behållning och nöje och, om Du varit kolonibarn tidigare, kanske  känner igen Dig själv här och var.

Kort historik om Rostorp

·        Gården nämns som Roderstorp i början av 1590-talet.

 ·        Under 1600-1700-talet ägs gården av släkten Ramsvärd.

·        1870 blev patron Berg ägare av gården till sin död 1924 och under denna tid skedde tillbyggnad av

kökshus i byggnadens västra  del,

verandorna och

rum ovanför nedre våningen på norra sidan, samtidigt som taket höjdes på denna sida.

     Gå gärna och se på byggnaden från norrsidan.

·        I början av 1900-talet fanns 26 torp som brukades i trakten av Rostorp.

·        1937-1947 var gården pensionat, arbetsförläggning för skogsarbetare och flyktingförläggning för estländare.

·        Under åren 1947-1997 (50 år) bedrev Bromma-Västerleds församling i  Bromma i Stockholm, med stöd av Stockholms stad, barnkoloni under sommar-månaderna. Under denna tid arrenderades huvud- byggnaden och torpet på andra sidan vägen. De ägdes först av en godsägare i Vrigstad, 1967-77 av Nobel-stiftelsen och från 1977 är ägarna familjen Johansson på Rostorp.  Från denna tidpunkt kan envar hyra boende i huvudbyggnaden, främst under sommarmånaderna.