Sjukvård

Under alla mina år som kolonibarn inträffade inga allvarligare skador än kanske en bruten arm, en arm ur led eller en sårskada som behövde sys. Dessa skador innebar alltid resa till Vimmerby sjukstuga i Julias taxi från Storebro.

Däremot förekom det andra typer av smärre sårskador, vanliga bland barn och ungdomar i åldern 7-15 år. Dessa behandlades alltid framgångsrikt av föreståndaren Aja.

Rummet närmast till höger innanför köksentrén innehöll bland annat ett sjukvårdsskåp (står nu på övre våningen i rummet närmast balkongen) med all behövlig materiel för att kunna ge en god första hjälp vid sårskador och illamående, som var de vanligaste orsakerna till att vi kolonibarn och anställda var tvungna att söka vård. Detta rum var tillika behandlingsrum vid skador. Jag minns att enklare sårskador alltid desinficerades med kloraminlösning, varför det ofta luktade kloramin i detta behandlingsrum.

Det hände också att barn fick feber eller ont i magen ( jag tror aldrig att det berodde på brister i kolonins allmänna hygien). I vilket fall lades barnet in på "isoleringsrum", som var ett för detta ändamål särskilt reserverat rum på övre botten på huvud- byggnadens baksida och som innehöll 2-4 sjuksängar.

Övre våningen med rum till höger

Var man inlagd på "isoleringen" hade man som regel också förmånen att få disponera föreståndarnas privata toalettrum på nedre botten.

Magont botades som regel med att man några gånger fick suga på en sockerbit indränkt med "Doktor Hoffmans droppar". Jag har själv upplevt magont på kolonin och vet att denna kur snabbt gjorde mig frisk.

Det som idag betraktas anmärkningsvärt, men då inte var märkvärdigt för Aja och Ellen, som hade ansvar för ett 50-tal personer, var att de så väl lyckades hålla smittsamma sjukdomar på avstånd tack vare god hygien, och att de hade en sådan god kunskap att behandla sårskador och andra åkommor, att dessa alltid läktes väl. Nu för tiden besöker många sjukhus för skador och åkommor, som Aja skulle ha klarat av utan problem Samtidigt var hon inte rädd att beställa sjuktransport till Vimmerby sjukstuga, om hon bedömde att skadan fordrade läkarvård.

Senare har jag kunnat ta del av skolöverläkarens i Stockholm, Urban Hjärne protokoll från hälsoinspektioner, som gjordes varje sommar på kolonin. Av dessa framgår alltid att inga anmärkningar fanns att rikta mot sjukvårdsutrustning, behandlingsmetoder eller hygieniska förhållanden. Ttvärtom framfördes alltid i dessa protokoll beröm till föreståndarna Aja och Ellen..