Detta är en sida för Dig, Dina barn eller skolbarn att öva matte, huvudräkning på tid.

Du kan göra egna inställningar för att välja vilken typ av tal du vill öva eller välja bland de förinställda. Genom att göra egna inställningar kan man säkert hitta lämpliga övningar för alla åldrar.

Du kan öva alla de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division med heltal. De naturliga talen är ju en begränsning till de positiva heltalen inklusive noll.

Sidan är kanske mest lämpad för att öva gånger (multiplikationstabellen) vilken man lär sig utantill för att där kunna bli riktigt snabb. Men genom denna sida går det också skapa otaligt antal övningar där man inte förväntas kunna talen utantill men ändå kunna räkna ut dem i huvudet. Hjärngympa för alla åldrar.

Jag har även försökt skapa en utskriftsanpassad layout för att man på ett enkelt sätt ska kunna skriva ut sin övning och fylla i den på papper.


För att börja, tryck på länken "Öva naturliga tal" och välj något av de förinställda valen eller varför inte göra en egen övning.


Lycka till!