1126fluga23.5kg061119BennFETLAXEN 10kgKalle rodingKalles Lax 3.1kgKalles4997Lax1MajjgrenMarcusMarrku 5kg071226Oskar4.4Oskars1godkanda