KODNYCKEL BEAGLE

Tillbaka

Kodnyckel för rasspecifika avelsuppgifter. Kodsiffra noteras på drevprovsprotokollets delmoment under kod. Observera NÄR kodning skall ske i de olika momenten. Flera kodningar kan ske i samma moment.

MOMENT 1 SÖK
Kod 1 = Trångt sök
Kod 2 = Vidsträckt sök
Kod 3 = Snabbt sök
Kod 4 = Långsamt sök
Kod 5 = Kontakt med föraren saknas

Kod 9 = Kan ej bedömas

MOMENT 2 UPPTAGSFÖRMÅGA
Kod 1 = Tyst
Kod 2 = Enstaka vägledande väckskall
Kod 3 = Drevliknande väckskall
Kod 4 = Ringning
Kod 5 = Rotning

Kod 9 = Kan ej bedömas

MOMENT 3 DREVSÄKERHET
Kod 1 = Flytande
Kod 2 = Hackigt
Kod 3 = Bakspårsdrivning
Kod 4 = Omdrivning av löpor
MOMENT 4 DREVSÄTT
Kod 1 = För snabb
Kod 2 = För långsam
Kod 3 = Spårnoga
Kod 4 = Vinddrivare
MOMENT 5 TAPPTARBETE
Kod 1 = Tyst
Kod 2 = Enstaka väckskall
Kod 3 = Drevliknande väckskall
Kod 4 = Ringning
Kod 5 = Rotning

MOMENT 6 SKALL-HÖRBARHET
Kod 1 = Mycket klangfullt
Kod 2 = Utan klang
Kod 3 = Flertonigt
Kod 4 = Entonigt
Kod 5 = Hoande
MOMENT 7 SKALLMARKERING
Kod 1 = Tät
Kod 2 = Gles
Kod 3 = Hård
Kod 4 = Lös
Kod 5 = Nyansering

MOMENT 8 SAMARBETE
Kod 1 = God kontakt med föraren
Kod 2 = Dålig kontakt med föraren
Kod 3 = Återkommer ej självmant
Kod 4 = Självman återgång är ej kontrollerad
Kod 5 = Kontaktskall

MOMENT 9 LYDNAD
Kod 1 = Kan inkallas under drev
Kod 2 = Kan kallas in under tappt
Kod 3 = Kan ej inkallas
Kod 4 = Svarsskall
MOMENT 10 JAKTDUGLIGHET
Kod 1 = Dålig tillgänglighet
Kod 2 = Dålig jaktlust
Kod 3 = Dålig kondition
Kod 4 = Tecken på skada/sjukdom
Kod 5 = Övrigt; anges i protokollet