Skärens hemlighet

    I en serie böcker berättas historien om skeppet Resande Man och om 1890-talets Sverige. Det dokumentära inslaget är centralt. Det inkräktar inte på berättelsens inslag av intrig och äventyr - det historiska källmaterialet bjuder på dramatik.


mer om Skärens hemlighet
klick !till startsidan Böckerna ges ut på .... Lucifer forlag