Lasse Rabenius hemsida                                      

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English        

VÄLKOMMEN till dramatik, romantik och äventyr.
Här finns mina böcker, opublicerade texter och tankar.
Jag beskriver böckernas innehåll och hoppas det ger inspiration till läsning. Till detta finns bakgrundsmaterial till historiska skeenden och platser, som kan öka läsutbytet. För nöje och eftertanke.

Freddy ror
Fem på nya äventyr.. historien om Julius-Rick-Ann-Freddy-och-Finn-the-dog, utan den förskönande spegel som Enid Blyton alltid betraktade sig själv och omvärlden i. Hennes dotter Imogen avrådde:
Jag tror inte Blytons läsekrets skulle acceptera en historia som förmörkar personer och intrig på detta sätt – barn läser henne för den trygga, moraliskt högstående och optimistiska ton som finns i böckerna, i lika hög grad som för den spännande historien.
Hon trodde inte att modern kunde skriva en berättelse så avvikande från vad läsare förväntar sig. Det är nog sant att vi skulle kunna tänkas förskräckas, men vi som läste Femböcker som barn är inte längre barn. Långsamt har verklighetens skugga smugit sig in i också våra liv.

.. jag tror inte att någon av dem förstod att allt började en helt vanlig morgon. Först efteråt insåg de kanske hur förödande brevet var som deras far läste upp. Så hur skulle någon av dem kunnat förhindra det som drabbade Freddy, men egentligen lika mycket dem alla: förlusten av barndomens ö. Enid hade på alla sätt försökt förhindra det; kanske hon inte förstod att det var oundvikligt.

Släppts för försäljning 23 april 2016


  Skärens hemlighet är en bokserie om ..

Skärens hemlighet BOK.1 BOK.2 BOK.3 BOK.4 RESANDE MANS OLYCKLIGA FÖRLISNING
En historisk-dokumentär fiktion
”Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö där icke blott kronoskeppet Resande Man med 22 kanoner – utan fastmer Döden – väntade på honom."
Detta är upptakten till ett av svenska sjöhistoriens mest dramatiska skeppsbrott. Var förliste skeppet?
/A Franzén/
    Den frågan är den röda tråden genom fyra böcker. Följ alltså med till Utö och Landsort i Stockholms södra skärgård. Där möter öfolket: fiskare, en grosshandlare med visioner, qvarglömda grufarbetare, en mystisk maskiningenjör.
    Vrakjakten börjar som en lek, men i solglittret växer skuggor. Bit för bit i ett historiskt pussel kommer till synes. Mitt i det moderna vrids blicken bakåt mot en ’klagelig och onnd’ förlisning för länge sedan ...mot Skärens hemlighet.    Läs mer...


SKÄRENS HEMLIGHET

  Bokserien består av de fyra delarna ..
      1..Förlisningen    2..Grosshandlaren på Utö
      3..Herrhamra Gård    4..Världsutställningen.

  Totalt omfattar serien cirka 700 sidor läsning.
  Du kan beställa illustrerade samlingsvolymer,
  eller varje del för sig, då som e-bok.

   Här intill syns samlingsvolymerna
   Skärens hemlighet bok1+2
   samt Skärens hemlighet bok3+4

   Alla delarna finns som pdf i e-boken
   Resande Mans olyckliga förlisningmer om e-boken

Skärens hemlighet BOK.1+2 BOK.3+4
DOKUMENT


Läs rapporten (pdf-fil)
Teatrum Europaeum


Förlisningen redovisas i magasinet Teatrum Europaeum från år 1699.
    Läs originaltexten!
De historiska dokumenten har inte gjort det lätt att efterforska vraket efter Resande Man. Läs om olika tolkningar av dokumenten som gjorts sedan Anders Franzén inledde jakten på 1950-talet.
    RAPPORT (under uppdatering)


Månens silverpengar MÅNENS SILVERPENGAR
en sjörövarhistoria

Läs en sorts sjörövarhistoria som berättats bland lotsar på Arkö. Den rymmer både dramatik och romantik. Och spån av något som inträffade för länge sen. Jag fascineras av historien som öbon Fredrik en gång gav mig och tror att fler kan göra det. Jag tänker att denna lilla berättelse också ger läsaren en uppfattning om min berättarstil; och uppslag till vidare läsning. /Lasse Rabenius

TESTA Ladda ner som e-bok.


pjästexten ÅTERSEENDET - skådespel i två akter
     drama av Lasse Rabenius

I centrum av scenutrymmet en hotellreception, med disk och ett porträtt av Stalin. Till vänster därom hotellets restaurant med flera dukade matsalsbord, bland annat ett med fyra platser. Till höger ett enkelt hotellrum med fyra bäddar och ett centralt placerat bord med fyra stolar.
    Detta beskriver ett minimum av scenrekvisita. Annat kan tillföras för att ge atmosfär av tysk efterkrigstid; pjäsen utspelar sig hösten 1948.

         >>>> till fyra scener i dramat >>>>


Ur min blogg...
Selma Lagerlöf 2009.0121     Selma vill bränna breven
Låt oss se.. vi vet hur hon ser ut; bilden av Selma Lagerlöf bär vi med oss i våra plånböcker, en vördnadsvärd äldre dam i stor hatt som tronar på sina historier: Ändtligen stod presten i predikstolen. Bilden av Selma Lagerlöf har varit sagoberättaren, knuten till de värmländska skrönor med fantastiska inslag som vi läst.
   Det var därför en mindre chock att betrakta den bild som inleder Bengt Eks biografi om hennes genombrottsår.. en ung kvinna med shinglat hår; jag tittar igen.. kortklippt som en pojke!    Kolla...