läs om boken
Lasse Rabenius :

Skärens hemlighet

Världsutställningen

häftad, illustrerad, 178 sidor
ISBN 91-975139-4-6


Sätt in 200 kronor på plusgiro 1360971-4

Ingen kostnad utöver detta för att få boken i din brevlåda.
Skriv boktitel, ditt namn och din adress på inbetalningen !


till startsidan
Lucifer forlag
lucifer@minpost.nu
till nästa bok