KällorSTARTSIDA

KÄLLOR


Anglert Marit. 1993. Kyrkorna i Möre, Möres kristnande. Projektet Möres kristnande, publikationer 2

Anglert Marit. 1984. Vem försvarade vad? Några reflexioner kring de så kallade försvarskyrkorna. META 1984 nr 3-4,

Bonnier Ann Catherine. 1987. Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350. Upplands fornminnesförenings tidskrift 51. Uppsala.

Bonnier Ann Catherine. 1996. Kyrkorna i Dals härad. Några av landets äldsta kyrkor. Kyrka i bruk. Meddelanden från Östergötlands Länsmuseum

Dahlberg Markus. 1998. Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. Skrifter från Skaraborgs Länsmuseum nr 28.

Fröjmark Anders. 1990. Kyrkornas skyddshelgon i Östergötland "västanstång" under tidig medeltid. Red Dahlbäck Göran. I Heliga Birgittas trakter.

Gillingstam Hans. 1957. Sparre av Tofta. Äldre svenska frälsesläkter. Ättetavlor utgivna av Riddarhusdirektionen genom Folke Wernstedt I:1. Stockholm.

Helmfrid Staffan. 1962. Östergötland "Västanstång" Studien uber die älteren Agrarlandschaft und ihre Genese. Meddelanden från Geografiska institutionen vid Stockholms universitet. Nr 140. Stockholm.

Hildebrand Hans. 1893. Rundkyrkorna i Sverige. Svenska fornminnesföreningens tidskkrift, Bd.8.

Lindeblad Karin och Ann Lili Nielsen. 1997. Centralplatser i västra Östergötland under 200-1200 e Kr – ett första försök till en rumslig analys. Red Larsson Lars Z. Riksväg 50.

Arkeologisk utredning, etapp 1. Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar 1997:3. Linköping.

Murray Robert 1984. Till Jorsala. Svenska pilgrimsresor och andra färder till det Heliga landet under 1000 år. Stockholm.

Neil Tom och Lundberg Stig. 1994. Förnyad diskussion om "Eskilstunakistorna", Fornvännen 89.

Tuulse Armin. 1954. Kyrkor i Färentuna härad, västra delen, Uppland. Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Stockholm.

Wienberg Jes. 1989. Bornholms kirker i den aeldre middelaldern. Bornholms befaestede kirker. Bornholmske samlinger 1989.


Otryckta källor


Claréus Carin och Fernholm Ragnhild. 1999. I tryck. Askahögen. Från ättebacke – till naturbildning – till en av Östergötlands största gravhögar.

Geijer Hélèn M. 1994. Rundkyrkor från 1100-talets Sverige. En diskussion om kyrkans runda form och betydelser. Magisteruppsats i arkeologi. Stockholms Universitet-

Lindeblad Karin. 1999. Motala –en medeltida centralort? I manus.

Nilsson Ing-Marie, 1984, Rundkyrkor i Norden, D-uppsats i medeltidsarkeologi, Lunds Universitet.

Stibéus Magnus. 1999. I manus.