Projektet Rundkyrkan i KlosterstadSTARTSIDA

BAKGRUND TILL UNDERSÖKNINGEN

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

KLOSTERSTAD I DET ÄLDRE SKRIFTLIGA MATERIALET

RUNDKYRKOR I SVERIGE

RUNDKYRKORNAS FÖREBILDER OCH FUNKTION

VEM BYGGDE KYRKORNA - OCH NÄR?

KÄLLOR

OM HEMSIDAN
1999 ÅRS UNDERSÖKNING

EFTER 2,5 VECKOR 1999

EFTER UNDERSÖKNINGEN 1999

2000 ÅRS UNDERSÖKNING

EFTER TVÅ VECKOR 2000

EFTER UNDERSÖKNINGEN 2000

EFTER UNDERSÖKNINGEN 2001

EFTER UNDERSÖKNINGEN 2002

DEN AVSLUTANDE UNDERSÖKNINGEN 2003


SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGS-RESULTATEN