Efter 2,5 veckor 1999STARTSIDA

EFTER 2,5 VECKOR 1999


Undersökningen har gett många nya resultat. Själva murverket, som nu nästan är helt frilagt (en bild på detta kommer senare), är bättre bevarat än vad vi hade vågat hoppas på. I rundhuset har ett bränt trägolv grävts fram under ett tjockt raseringslager. I koret finns ett tegelgolv, lagt i ett vackert fiskbensmönster. På detta låg flera fragment av fönsterglas. I koret finns också fundamentet till högaltaret och ett äldre golv under teglelgolvet. Sittbänken sträcker sig runt hela rundhusmuren och avslutas vid de båda sidoaltarna intill triumfbågen. Detta är konstruktioner som i mycket liten skala har bevarats i våra kyrkor som är i bruk idag. Ingången till kyrkan har påträffats i sydväst, vilket har varit den gängse bilden i rundkyrkorna.

Foto från öster med altarfundament och korgolv i förgrunden. Mellan kor och rundhus syns fundamenten för triumfbågen och Mariaaltaret. I rundhuset står Ann Catherine Bonnier, Lars Rosenlund och Andreas Hennius. Vadstena skymtar i horisonten.

Rundkyrkan sedd från väster med det delvis utgrävda rundhuset. Den blå presenningen döljer de brända golvplankorna. Mellan skottkärran och presenningen har ett stort antal dopfuntsfragment påträffats. Hanna Menander, i förgrunden, gräver bort det tjocka raseringslagret i kyrkan. I bakgrunden, i det 2/3-dels runda koret, rensar Emma Karlsson fram ett tegelgolv. Saknas på bilderna gör Tony Nilsson, som också deltagit i undersökningen.