Skomakarfamiljen

Lars-Erik Lindbäck och Greta Katarina Rönn

i Films församling i Uppland

under 1800-talet

samt dess förfäder och ättlingar

Innehållsförteckning:

Kap 1: Skomakarfamiljen Lars-Erik Lindbäck och Greta Katarina Rönn.

Kap 2: Antavlor.

Kap 3: Vallonättlingar.

Kap 4: Ättlingar.

Kap 5. Amerikasläkten

Kap 6. Några foton

Kap 7: Några färgfoton från familjen Stenbom.

Kap 8: Några färgfoton från familjen Lindbäck.

Slutord.

..Tillbaks till Släktforskning.