Kap 4: Alla ättlingar

Ättlingar till nr 1 Anders Peter Andreasson saknas.
Ättlingar till nr 2 Johan August Andreasson saknas
Ättlingar till nr 3 Ida Andreasdotter-Petersson saknas.

Ättlingar till nr 4 Anna-Lisa Andreasdotter-Svensson:
41. Hulda Svensson-Johansson född den 9 aug 1892. Gift med lantbrukaren Bror Johansson
…..21 dec 1940. Flyttade till Laholm 27 dec 1940. Dog omkring 1980. Inga barn.
42. Gunnar Svensson-Swanson född 19 dec 1893. Flyttade till Amerika 8 april 1910. Bodde
…..hos morbrodern Johan Nordgren. Varvsarbetare i Aberdeen. Arbetade på sågverk i staten
…..Washington. Deltog i båda världskrigen. Ogift. Dog i Portland, Oregon 1977.
43. Arvid Svensson-Swanson född den 19 nov 1895. Flyttade till Amerika 8 aug 1911. Bodde
…..hos morbrodern i Aberdeen. Varvsarbetare. Gift med Lilly.
......431. Arnold Swanson född 3 okt 1918. Bodde i Astoria, Wa. Sjukhuschef. Gift med Marian
………..Caldwell född 2 mars 1920. Förbindelseofficer på en jagare under 2:a världskriget.
………..Marian dog 13 nov 1997. Arnold dog 13 okt 2001.
..............4311. Diane Swanson-Lunde född 29 aug 1946. Lärare. Gift med Wayne Lunde.
………………Bor i Gladstone, Oregon.
........................43111. Eric Lunde född 16 juli 1977.
........................43112. Tara Lunde född 12 nov 1979.
..............4312. David Swanson född 14 dec 1948. Äger en värme och luft-konditioneringsfirma.
………………Gift med Joan. Skild. Omgift med Jane Stoddard. Bor i Forest Grove, Oregon.
........................43121. Zachary Swanson född 31 maj 1960. Arbetat i faderns firma som
………………………plåtslagare. Gift med Shana. Bor i Kalifornien.
………………………431211. Maximilian Swanson född 1999.
………………43122. Lilly Swanson-Simmons född 29 maj 1962. Gift med Steve Simmons,
………………………flygare, (US Air Force). Har bott i Spokane, Wa. Bor i Kewaunee, Wi.
………………………431221. Elijah Simmons.
………………………431222. Noah Simmons.
………………………431223. Nathan Simmons.
………………………431224. Emily Simmons.
………..4313. Rebecca Swanson född 31 okt 1950. Anställd av Clatsop County. Bor i Astoria.
………………Hästkvinna.
…..432. Eleanor Swanson-Ewenson född 12 sep 1921. Bankanställd. Skild. Bor i Astoria.
………..4321. Melinda Jean Ewenson född 24 feb 1955. Bor i Sacramento, Ca.
………………43211. Brian Posenjak född 24 maj 1975.
………………43212. Amy Ward född 25 maj 1976.
………..4322. Sandra Irene Ewenson-Kraus född 18 juli 1956. Anställd av datorfirma. Bor i
………………Spokane, Wa.
…..433. Nancy Swanson-Boone född 19 jan 1929. Gift med Dan Boone, lantbrukare, ättling till
………..Daniel Boone som är känd i Amerikas historia. Bor i Pullman, Wa
………..4331. Linda Boone-Marshall född 15 mars 1951. Lärare. Gift med James Marshall.
………………Bor i Tacoma, Wa.
………………43311. James Marshall född 26 sep 1978.
………………43312. Megan Marshall född 12 juli 1982.
………..4332. Michael Boone född 16 juni 1952. Lantbrukare. Gift med DeDe. Bor i Pullman,
………………43321. Carrey Boone född 27 maj 1978.
………………43322. Brady Boone född 4 juli 1981.
………..4333. Gary Boone född 17 jan 1957. Lantbrukare och florist. Ogift. Bor i Pullman,
………..4334. James Boone född 12 juni 1958. Banktjänsteman. Gift med Gaylene. Bor i
………………Spokane, Wa.
………………43341. Christa Boone född 1997.
………..4335. Ronald Boone född 26 sep 1959. Äger ett service-företag. Gift med Roxanne.
………………43351. Pieton Boone född 4 dec 1991.
………………43352. Sabina Boone född 1 juni 1995.
………..4336. Marsha Boone-Druffel född 5 sep 1961. Kontorist vid Washington State
………………University. Gift med Dale Druffel. Bor i Colton, Wa.
………………43361. Kati Druffel född 28 feb 1985.
………………43362. Samantha Druffel född 6 sep 1990.
………………43363. Caith Druffel född 16 nov 1992.
44. Rudolf Svensson född 17 juli 1897. Dog 24 dec 1901.
45. Axel Svensson född 28 mars 1899. Dog 18 dec 1901.
46. Bertil Svensson född 21 nov 1901. Bodde i Karlskrona på 1920-talet. Till Stockholm 1930.
…..Föreståndare på diakonianstallten Stora Sköndal. Gift med Sigrid.
47. Rudolf Svensson född 2 sep 1904. Övertog släktgården i Långaryd. Gift med Lily Rosén
…..den 9 nov 1940. Dog 1991.
…..471. Kerstin Svensson-Larsson född 1 maj 1941. Lärare. Gift med Roy Larsson. Bor i
………..Hyltebruk.
…..472. Håkan Svensson född 10 aug 1944. Verkstadsarbetare. Gift med Anita. Bor i
………..Smålandsstenar.
………..4721. Susanne Svensson född 16 aug 1970. Lärare. Bor i Landeryd.
………..4722. Jessica Svensson-Larsson född 29 nov 1977. Studerat på Hälsohögskolan i
………………Jönköping. Gift.
………………47221. Dotter född 2005.
…..473. Ingrid Svensson-Hildingsson född 6 feb 1954. Undersköterska. Gift med Sven-Arne
………..Hildingsson. Sven-Arne dog 1985 och Ingrid dog 1990. Bodde i Anderstorp.
………..4731. Andreas Hildingsson född 13 aug 1981. Till Göteborg 2001. Civilingenjör
………………inom Skeppsbyggnad vid Chalmers. Sjöbefälsexamen. Till Oslo 2006. Arbetar
………………som fartygsinspektör vid ett klassningssällskap.

Ättlingar till nr 5 Emma Andreasdotter-Lindbäck:
51. Svea Lindbäck-Nilsson född 31 okt 1887 i Långaryd. Bodde i London 1914-1915. Gift
…..med kronojägaren Ernst Nilsson 1919. Bodde först i Brokabo, sedan i Eksjö.
…..511. Elsa Nilsson född 22 dec 1919. Poststationsföreståndare. Bodde i Påskallavik. Dog
………..i Åhus 1995.
………..5111. Sven-Uno Nilsson född 4 april 1946. Bibliotekskonsulent i Halmstad. Gift med
………………Berit. Skild. Har bott i Åhus. Arbetade 1999-2000 i Zimbabwe. Gift 2001 med
………………Elisabet Lundgren. Bor i Göteborg.
………………51111. Petter Nilsson född 3 feb 1975. Arbetar på Bilhäll. Sambo med Pauline.
………………………Bor i Göteborg.
………………………511111. Sixten Nilsson född 30 jan 2008.
………………51112. Lisa Nilsson född 4 juli 1980. Bor i Göteborg. Sambo.
…..512. Sven Nilsson född 11 maj 1921. Lagerchef. Bodde först i Uppsala sedan i
………..Oskarshamn. Gift med Siv. Dog 1991. (Siv dog 2000)
………..5121. Sven-Håkan Nilsson född 25 dec 1948. Snickare. Gift. Skild. Sambo med Eva.
………………Bor i Påskallavik.
52. Agda Lindbäck-Karlsson född 11 feb 1892 i Långaryd. Arbetade på stadshotellet. Gift med
…..kronojägaren John Karlsson. Bodde i Nässjö. Dog 1981.
…..521. Fredrik Karlsson född 26 juni 1916 i Nässjö. Kapten. Gift med Märta. Bodde i
………..Skövde. Dog 1996.
………..5211. Maj Karlsson-Eriksson född 16 okt1941. Förbundssekreterare i IOGT-NTO och
………………ordförande för FUB Botkyrka-Salem. Gift med Sven Eriksson. Bor i Tullinge.
………………52111. Petronella Eriksson född 3 maj 1969. Guldsmed. Sambo med Björn
………………………Johansson. Bor i Stockholm.
………………………521111. Agnes Kira Karolina Eriksson född 11 nov 2006.
………………52112. Johanna Eriksson född 9 april 1975. Bor i Tullinge.
………..5212. Claes-Göran Karlsson född 22 nov 1942. F d överstelöjtnant. Arbetar på
………………Statens Räddningsverk. Gift med Elisabet. Bor i Timmersdala utanför Skövde.
………………52121. Håkan Karlsson-Stolare född 3 mars 1969. Gift med Malin. Polis i
………………………Skövde.
………………52122. Kristina Karlsson-Stolare född 24 feb 1972. Arbetar i Svenska kyrkan.
………………………Gift med Martin Johansson. Bor i Molkom.
………………………521221. Åke Stolare född 2002.
………………………521222. Edvin Stolare född 2004.
………………52123. Henrik Karlsson-Stolare född 15 nov 1974. Advokat. Gift med Karin.
………………………Bor i Uppsala.
………………52124. Karin Karlsson född 18 april 1979. Studerat 1999 i Ohio. Psykolog.
………………………Bor i Uppsala.
………..5213. Ulla Karlsson född 12 maj 1946. Lärarutbildare vid Högskolan i Skövde
……………… http://www.his.se Sambo med Erling. Bor i Skövde.
………………52131. Urban Karlsson född 12 april 1973. Dog 6 nov 1979.
………………52132. Erland Karlsson född 14 juli 1977. Studerar Datateknik vid Umeå
………………………Universitet.
………………52133. Erik Karlsson född 28 dec 1979.
………………52134. Elin Karlsson född 24 feb 1983.
…..522. Maj Karlsson född 22 mars 1920. Dog 1928.
…..523. Lennart Karlsson född 2 maj 1924. Kyrkvaktmästare. Gift med Ann-Mari. Bodde i
………..Brandstorp. Lennart dog 2010.
………..5231. Jonny Karlsson född 23 maj 1957. Dataserviceingenjör. Sambo med Annika
………………Franck. Bor i Kungsängen, Stockholm.
………………52311. Malin Franck född 3 jan 1985.
………..5232. Tomas Karlsson född 8 sep 1962. Elektriker. Gift med Susanne. Bor i Tidaholm.
…..524. Sture Karlsson född 31 juli 1928. Typograf. Engagerad inom korpidrotten. Gift med
………..Ragnhild. Bodde i Nässjö. Dog 1994.
………..5241. Krister Karlsson född 15 sep 1951. Inköpare på Värmematerial. Gift med
………………Yvonne. Bor i Nässjö.
………………52411. Emelie Karlsson född 16 feb 1983.
………………52412. Martina Karlsson född 5 okt 1986.
………..5242. Hans Karlsson född 27 april 1955. Snickare. Gift med Britt. Bor i Jönköping.
………………52421. Robert Karlsson född 12 mars 1991.
………………52422. Karin Karlsson född 28 feb 1994.
53. Elsa Lindbäck-McNeeley-Lawrence född 12 jan 1896 i Långaryd. Flyttade till Amerika
…..1911. Hon följde med morbrodern och hans familj som var på besök i Sverige. De bodde i
…..Aberdeen, Wa. Gift 1915 med sågverkarbetaren William McNeeley. De bodde först i
…..Pacific Beach. Flyttade till Portland, Or 1922. Skild 1935. Omgift med polisen William
…..Lawrence. Dog 31 dec 1959.
…..531. Evert McNeeley född 8 juni 1916. Pilot under 2:a Världskriget. Basketbollspelare.
………..Försäkringsagent. Gift med Jean Pauling 20 juni 1942. Bodde i Astoria. Dog 1994.
………..5311. Jim McNeeley född 7 dec 1944. Mäklare, http://www.mcneeley.com
  ……………..G
ift med Kathy. Bor i Warren, Oregon.
………………53111. Michelle McNeeley-Lindikoff född 19 juni 1972. Gift med Jeff
………………………Lindikoff. Bor i Bend, Oregon.
………………………531111. Kyle Lindikoff född 22 mars 2001.
………………………531112. Luke Lindikoff född 23 juli 2003.
………………53112. Mary McNeeley född 14 dec 1974. Hårfrisörska. Bor i Portland.
………………53113. Mark McNeeley född 11 mars 1977. Arbetar på faderns mäklarfirma.
………………………Bor i Portland.
………..5312. Scott McNeeley född 13 april 1948. Matematiklärare. Gift. Skild. Omgift 1997
………………med Mary McKrola, lärare. Bodde 1998-1999 i Cartagena, Colombia.
………………Bor i Eugene, Or.
………………53121. Cameron McNeeley född 5 nov 1975. Arbetar hos Right Media.
………………………Bor i Eugene.
………………53122. Heather McNeeley-McCarthy född 20 mars 1977. Gift 1999 med
………………………Patrick McCarthy, chef för Right Media. Bor i Eugene.
………………………531221. Madeline McCarthy född 24 april 2002.
………………………531222. Audrey Layne McCarthy född 13 jan 2004.
………………………531223. Caiden James McCarthy född 12 feb 2008.
………..
5313. Curtis McNeeley född 3 aug 1951. Ingenjör. Arbetar hos Boise Cascade
………………Corporation i Alexandria, LA. Gift med Carolyn. Har bott i Medford, Or.
………………Bor i Alexandria, LA.
………………53131. Troy Sorenson, styvson - Carolyns son.
………………53132. Shelby Sorenson, styvson - Carolyns son.
………………53133. Elijah Dillon Sorenson-McNeeley född 15 juli 1993. Adopterad.
…..532. Dorothy McNeeley-Turlay född 11 feb 1918. Bokhållare. Gift med Tom C Turlay,
………..brandman. Bodde i Portland, Or, Ocean Park, Wa och Hillsboro, Or. Dog 1995.
………..5321. William Evert (Bill) Turlay född 19 jan 1936. Utbildad till stridspilot i flottan i
………………Texas. Tjänstgjorde i Vietnam. Företagsledare för elektronikfirma i Forest
………………Grove. Gift först med Carol la Crone. Skild. Omgift med Stephanie Smith född
………………17 mars 1939. Har bott i Beaverton, Or. Bor i Vancouver, WA.
………………53211. Kirk d'Amico född 4 okt 1955. Advokat. Gift med Francin Le Frak.
………………………Skild. Bott i New York. Gift med Suzanne Devine. Bor i Santa
………………………Monica, Ca.
………………………532111. Natalie D'Amico född okt 1997.
………………………532112. Isabella D’Amico född 17 feb 2001.
………………53212. Barr Turlay född 25 okt 1963. Chef för ett försäkringsbolag. Gift med
………………………Carol. Bor I Boise, Idaho.
………………………532121. Derek Turlay född 11 aug 1993.
………………………532122. Rebecca Turlay född 1995
………………53213. Stacy Turlay-ApRoberts född 18 juli 1965. Läkemedelsrepresentant.
………………………Gift med Griffin ApRoberts, bryggeriarbetare. Bor i Portland.
………………………532131. Allison ApRoberts född 30 dec 1995.
………………………532132. Anna Elizabeth ApRoberts född Feb 17, 1998
………………53214. Toby Turlay-Hofer född 8 mars 1967. Läkemedelsrepresentant. Gift
………………………den 24 okt 1992 med Willy Hofer, snickare. Bor i Renton nära Seattle.
………………………532141. Alexandra Hofer född i mars 1997.
………………………532142. Gabriella Hofer född 24 dec 2000.
54. Bertil Lindbäck född 29 april 1900 i Långaryd. Flyttade till Värnamo 1918. Examinerad från
…..Hammarsebo skogsskola 1925. Gift med Elin den17 mars 1928. Bodde i Brokabo med flera
…..ställen i Östergötland, där han arbetade som skogsvårdskonsulent. Dog 28 jan 1975.
…..541. Ingegärd Lindbäck-Nilsson född 16 maj 1926. Sjuksköterska. Gift med Olof Nilsson,
………..ingenjör. Bor i Västervik.
………..5411. Maria Nilsson-Karanta född 26 mars 1964. Ekonom. Gift med Johanni Karanta,
………………ekonom. Bor i Stockholm.
………………54111. Nils Karanta född i juli 1993.
………………54112. Jonas Karanta född 15 mars 1996.
…..542. Harald Lindbäck född 7 aug 1928. Mejerist. Arbetsledare på Felix. Gift Med Kerstin.
………..Bodde i Eslöv. Dog 1977.
………..5421. Jan Lindbäck född 25 feb 1954. Fritidsledare. Arbetskonsulent vid AMS i
………………Ronneby. Gift med Birgitta. Bor i Svängsta.
………………54211. Frida Lindbäck född 18 feb 1978. Studerar till sjuksköterska i
………………………Stockholm.
………………54212. Emil Lindbäck född 30 april 1982.
………………54213. Julia Lindbäck född 11 sep 1985.
………..5422..
………………54221. Anna Lindbäck född 1979.
………………54222. Lena Lindbäck född 1983.
………..5423. Mona Lindbäck född 19 juni 1959. Postkassörska. Socionom. Sambo med
………………Roger Karlberg, polis. Bor i Stångby.
………………54231. Karolin Karlberg född 16 feb 1985.
………………54232. Ida Karlberg född 26 april 1988.
…..543. Lilian Lindbäck född 19 feb 1931. Arbetade i Pomonas fruktaffär, vilken hon senare
………..övertog. Bodde i Eksjö. Ogift. Dog 1986.
…..544. Birgit Lindbäck-Petersson född 5 april 1932. Gift med Karl Petersson, reklamman.
………..Bor i Djursla utanför Norrköping.
………..5441. Jerker Petersson född 3 feb 1957. Datakonsult. Bor i Stockholm. Sambo med
………………Lotta.
…..545. Arne Lindbäck född 3 feb 1939. Ingenjör. Gift med Elly, socialarbetare. Bor i
………..Stockholm.
………..5451. Emma Lindbäck född 10 jan 1970. Läkare. Gift med Tobias Andersson-
………………Lindbäck 1999. Bor i Stockholm.
………………54511. Axel Lindbäck född 30 maj 2001.
………………54512. Erik Lindbäck född 13 feb 2004.
………..5452. Signe Lindbäck född 9 nov 1972. Lärare. Bor i Stockholm.
55. Harald Lindbäck född 29 april 1900 i Långaryd. Flyttade till Värnamo 28 dec 1916.
…..Typograflärling. Han återvände hem 25 okt 1918. Dog 24 nov 1918 i spanska sjukan.
56. Henrik Lindbäck född 29 april 1903 i Långaryd. Taxiägare. Ägare av cykelaffär i Nyby.
…..Gifte sig 20 mars 1938 med sömmerskan Dagmar Rundkvist född 21 jan 1908. Familjen
…..flyttade till Gislaved 1947. Henrik arbetade på Gummifabriken. Henrik dog 5 maj 1961.
…..Dagmar dog 11 feb 2002.
…..561. Karl-Gustav Lindbäck född 10 feb 1939. Gymnasielärare i matematik och fysik på
………..Sunnerboskolan i Ljungby http://www.sunnerbogymnasiet.se   och
………..Gärdesskolan i Gislaved  http://gisgym.gislaved.se  . Gift 1962-1968 med Anita
………..Andersson född 28 juli 1945. Omgift 9 april 1976 med Birgit Knutsson-Zetterman
………..född 20 jan 1939, gymnasielärare i latin och franska,
……….. http://goto.glocalnet.net/birgitlindback  Har bott i Ljungby. Bor i Långaryd.
………..5611. Anders Lindbäck född 5 april 1963 i Lund. Har varit arbetsledare vid Gislaved
………………Däck. Gift 1984-1993 med Jasmina Spirovski född 26 nov 1964, vårdbiträde.
………………Omgift 3 sep 1994 med Anna Bodin född 19 jan 1970, lokalvårdare. Anna
………………har barnen Oskar född 5 mars 1987 och Emma född 16 mars 1992 från
………………tidigare förhållanden. Produktionschef- 
………………56111. Anna Lindbäck född 2 okt 1986. Studerat vid Högskolan i Karlstad.
………………56112. Ida Lindbäck född 5 mars 1995.
………………56113. Hugo Lindbäck född 5 mars 2000.
………………56114. Viggo Lindbäck född 31 jan 2007.
………..5612. Henrik Lindbäck född 10 juni 1977. Tjänstgjort som FN-soldat i Bosnien 1999,
………………Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad 2001. Anställd hos CPAC Systems
………………i Göteborg.  http://www.cpacsystems.se  Sambo med Jennie Andersson. Jennie
………………arbetar hos Bring i Göteborg. Bor i Billdal utanför Göteborg.
……………… http://www.highsiderracing.se  Hemsida om motorsport.
………………56121. Alma Lindbäck född 6 juli 2010.
………..5613. Maria Lindbäck född 7 okt 1979. Bosatt i Tyskland, Achern 1998 och
………………Elmau 1999. http://www.schloss-elmau.de . Studerade Elekroteknik i Toulouse i
………………Frankrike läsåret 2003-2004. Gjorde examensarbete vid Airbus A380. Civil-
………………ingenjör i Elektroteknik vid LTH i Lund 2005. Arbetar hos ST Ericson.
………………Bor i Lund.
………..5614. Peter Lindbäck född 2 mars 1981. Arbetat på Schloss Elmau i Tyskland 2000-
………………2991. Studerat Engelska i Bristol hösten 2004. Arbetat i Val Thorens i Frankrike
………………våren 2005. Studerade läsåret 2006-2007 vid Tekniska Universitetet i München
………………Civilingenjör i Maskinteknik vid Lunds Universitet 2008. Arbetar hos Scania i
………………Södertälje med lastbilar.  http://www.scania.se/trucks  Sambo med Melanie
………………Platzgummer-Söderström. Bor i Södertälje.
…..562. Margareta Lindbäck-Rommedahl född 28 feb 1941. Sjuksköterska. Gift 4 dec 1965
………..med Sten Rommedahl född 22 mars 1931, arbetssledare vid BPA. Bor i Jönköping.
………..5621. Jan Rommedahl född 17 nov 1966. Byggnadsingenjör. Gift 27 maj 1995 med
………………Petra Weingart född 27 juli 1968, planeringsingenjör. Bor i Månestorp utanför
………………Jönköping.
………………56211. Jonna Rommedahl född 13 april 1998.
………………56212. Emmy Rommedahl född 22 maj 2000.
………..5622. Britt Rommedahl född 19 juni 1968. Hemvårdare. Sambo 1991 med Tor
………………Hultman född 23 juli 1966, leveransplanerare. Bor i Jönköping.
…..563. Gösta Lindbäck född 3 jan 1946. Truckförare på SCA Hyieneproducts i Falkenberg.
………..Gift 1980-1991 med Hillevi Henriksson född 19 dec 1952. Sambo 1995 med Laila
………..Ödman född 26 feb 1943 florist. Bor i Falkenberg.
………..5631. Siv Lindbäck född 16 juli 1980. Arbetar på Intersport. Sambo 2004 med Tobias
………………Johansson född 17 dec 1979, snickare. Bor i Falkenberg.
………………56311. Ebba Lindbäck född 24 feb 2009.
………..5632. Per Lindbäck född 8 dec 1981. Truckförare på SCA Hygieneproducts i
………………Falkenberg.  http://www.scapersonalcare.com  Gift 7 juni 2008 med Therese
………………Börjesson född 8 april 1983, lokalvårdare på skolan i Getinge. Bor i Oskarström.
………………56321. Isak Lindbäck född den 26 juni 2005.
………………56322. Alva Lindbäck född 28 okt 2008.
………..5633. Sara Lindbäck född 1 juli 1985. Studerande.

Ättlingar till nr 6 Johan Nordgren:
61. Dewey Nordgren född 16 april 1899 i Eureca. Flyttade med familjen till Aberdeen.
…..Bilförsäljare. Gift 27 juli 1922 med Mildred Mae Barnett. Bodde i Portland,Oregon. Dewey
…..dog i maj 1967. Mildred dog 28 juni 1986.
…..611. Patsy Nordgren-Larson född 22 jan 1927. Gift 21 sep 1950 med Darrell Larson. Bodde
………..i Portland, OR. Patsy dog 29 mars 2007.
………..6111. Rex Barnett Larson född 12 dec 1952. Rektor. Gift 12 aug 1978 med Marian
………………O´Donnell född 31 dec 1949, lärare. Bor i Vancouver,Wa.
………………61111. Shelley Jean Larson född 13 dec 1982. Lärare i Engelska
………………61112. Gregory Alan Larson född 14 juni 1984.
………………61113. Eric James Larson född 15 nov 1987.
………………61114. Hilary Ann Larson född 3 juni 1992.
………..6112. Richard Jay Larson född 10 juni 1957. Inköpare hos Costco Wholesale. Partner
………………sedan 17 maj 1988 Raymond Allen born 18 nov 1955, affärschef hos Costco
………………Wholesale i Temecula. Ray har barnen Jennifer Ann född 27 april 1978 och Lisa
………………Marie Mae född 28 jan 1982 från tidigare äktenskap. Bor i San Diego, CA.
62. Lilly Nordgren-Edwards född 2 mars 1901 i Eureka. Lärare. Gift 15 juni 1932 i Corvallis
…..med Floyd Marvin Edwards, född 23 april 1899, boskapsuppköpare. Bodde i Salem, OR..
,,,,,,Floyd dog 1 aug 1976. Lilly dog 2 jan 1982.
…..
621. Annabell Edwards-Decker född 7 juni 1938. Lärare. Gift 27 dec 1964 med Van
………..Decker född 22 mars 1939, boskapsuppfödare. Har bott i Burns, OR. Bor i Corvallis,
………..Oregon.
………..6211. James Decker född 22 juni 1970. Gift med Heidi. Skild. Direktör för East Coast
………………Business Development Colmek Systems Engineering. Sambo med Kimberly.
………………Bor i Seattle, Washington.
………………62111. Owen James Decker född 27 sep 2009.
………..6212. Cindy Decker-DelleFave född 16 aug 1973. Assistant General Manager with Moose
………………McGillycuddy’s. Gift med Anthony DelleFave 4 dec 2004 i San Diego, CA..
Bor i
………………Kihei, Maui, Hawaii.
………………62121. Maddox Makani DelleFave född 25 aug 2007.
………………62122. Caden Keahi DelleFave född 31 mars 2010.
………..6213. John Decker född 1 jan 1979. Regional Operation Manager for R S Medical.
………………Bor i Vancouver, WA.
…..622. James Hermon Edwards född 31 juli 1940 i Albany. Dog 11 aug 1941.

………………………………………………………………..Fortsätt med kap. 5.

Tillbaks till Andreas Andersson - inledning.