Denna sida är uppdaterad den 23:e december 2003

Byggnader


Rådhuset. Det första rådhuset brändes av ryssarna i början av Stora Ofreden den 4:e mars 1714. Det andra rådhuset torde ha blivit färdig först efter 1731. Kyrkobyggmästaren Carl Rijf anförtroddes att bygga den tredje rådhuset som brann ner vid Jakobstads storbrand i september 1835. Det nuvarande rådhuset byggdes år 1875 och fick nytt utseende 1890.


Strengberg. Delen i bild ritad av Torben Grut och blev klar 1910 och kallas "den nya delen". Byggnaden är känd bäst som Strengbergs tobaksfabrik.

Det år 1762 grundade tobaksspinneriets utveckling till fabriksbolaget Ph. U. Strengberg & Co. omfattade en väsentlig del av stadens industrihistoria. 1896 ritade länsarkitekt Väinö Reinius den nästäldsta tegelbyggnaden och år 1897 var byggnaden färdig.

Numera används delar av den gamla tobakfabriks lokaler till stadens offentliga tjänster (stadshus) och diverse museer. Tobaksindustrin upphörde den 30:e september 1998.


Brandkårshuset. Torben Grut fick i uppdrag att planera den nya branddepån. Brandkårshuset påminner om den av Grut planerade stadion i Stockholm. Brandkårshuset invigdes år 1912.


Stadskyrkan. Stadens första kyrka byggdes år 1691 och brändes av ryssarna under Stora Ofreden, i november 1714. Den nya kyrkan byggdes av Johan Knubb 1731 på samma ställe som första kyrkan. De prominenta stadsborna begravdes under kyrkans golv och sedermera på kyrkogården.


Pedersöre kyrka. Stenkyrkan är troligen byggd på 1400-talet. Vid huvudingången kan man se årtalet 1250, men detta har inte kunnat stärkas. Kyrkan har varit med om mycket under åren. I juli 1985 brann kyrkan och totalförstördes,inklusive den 65 meter höga spiran och altartavlan. Endast stenväggarna stod kvar efter branden. Några få föremål kunde räddas. Renoveringen av påbörjades och blev klar till Advent 1986. Kyrkan är belägen ca. 1 kilometer från Jakobstads centrum.


Skata. Skata är en skyddad bostadsområde som planerades redan år 1783. Fram till senare hälften av 1800-talet var Skata ett sjömansområde, men förvandlades under 1890-talet till en arbetarstadsdel.


© Christer Sandén 1997-2004