Ivar Lo och X:et

Under närmare tre decennier, från 30-tal till 60-tal, gjorde Sven X:et Erixson omslagen till Ivar Lo-Johanssons böcker. Samarbetet dem emellan var både unikt och ett tidens tecken, eftersom de tillhör de författare och konstnärer som bevisligen påverkat sin tids samhälle och kulturpolitik. Men deras övertygelse om att litteraturen och bildkonsten var ett socialt uppdrag uteslöt för den skull inte konstnärlig och personlig integritet. 
  Ivar Los kamp för statarna, ungdomarna, åldringarna och zigenarna gick hand i hand med hans egen personliga och konstnärliga frigörelse. X:ets monomentala målningar för offentliga miljöer var samtidigt uttryck för hans egen livsresa i folkhemmets Sverige. 
  Synen på litteraturen och konsten som ett socialt uppdrag gjorde att de inte bara hämtade många av sina ämnen från arbetslivet. Minst lika avgörande för deras självförståelse som författare och bildkonstnär var det faktum att de också betraktade sin egen verksamhet som en form av socialt arbete. Inte bara i teorin utan även i praktiken såg de sitt litterära och konstnärliga skapande som ett bidrag till samhällsbygget. De var i bokstavlig bemärkelse stora kulturarbetare.
 
 
 

   Tillbaka