Statarna I-II, Bonniers, 1936-37

Detta novellepos och äreminne över statarna har kallats för social fresk, statarkrönika och historiskt epos. Spännvidden på motivval och berättarteknik har inte gjort det lätt för kri-tiker och litteraturhistoriker att bestämma verkets karaktär. Här finns en  historisk uppläggning, utan att kronologin därför alltid behöver stämma. Här blandas folkliga sägner med hårdkokt prosa, romantiska berättelser med agitatorisk tendens, dråpliga skrönor med saklig fackföreningshistoria. 

Tillbaka