Här följer en presentation av Ivar Lo-Johanssons liv och verk i kronologisk ordning:
 
1901 Född den 23 februari vid Ådala under Hammersta- Häringe fideikommiss, Ösmo, Sörmland. Fadern Johan Gottfrid Jansson född i Ösmo den 28 april 1857, gift 1884 med modern Anna Lovisa Andersdotter, född den 11 april 1863 i Österhaninge 
 

1909 Går ut sista klassen i Slängkroks skola i Ösmo 

1911 Familjen tillträder egnahemmet Djurgårdsgrind i Tungelsta 

1917-18 Bevistar vinterkursen vid Södra Stockholms läns folkhögskola, Tungelsta 

1919-21 Lantarbetare, skogsarbetare, expressbud, brevbärare, gårdfarihandlare 

1920-21 Fortsatta studier vid folkhögskolan, nu flyttad till Västerhaninge 

1922 Värnplikt vid Svea infanteriregemente 

1922-24 Stenhuggeriarbetare i Stockholm, journalist på Södertörn 

1923  Föräldrahemmet säljs på exekutiv auktion. 

1925-29 Utlandsresor till Berlin och Paris, Italien, Spanien, England, Frankrike, bland zigenare i Ungern 

1927 Debut med Vagabondliv i Frankrike.

1931 Inleder ett tre decennier långt samarbete med 
Sven X:et Erixson om bokomslagen. 
Vagabondliv i Frankrike, 1927. 
Kolet i våld. Skisser från de engelska gruvarbetarnas värld, 1928. 
Ett lag historier, 1928.
Nederstigen i dödsriket. Fem veckor i Londons fattigvärld, 1929. 
Zigenare. En sommar på det hemlösa folkets vandringsstigar, 1929. 
Mina städers ansikten, 1930. 
Ur klyvnadens tid. Dikter, 1931. 
1932 Romandebut med Måna är död
1933-43 Statarepoken inleds med Godnatt, jord och avslutas med Traktorn
1934 Flyttar in på Bastugatan 21 
1936-42 Resor i statarprovinserna, flitigt medarbetarskap i fackförbundstidningen Lantarbetaren

1937 Ett urval statarnoveller utkommer i Danmark; början till en hemmamarknad även i Danmark och Norge 

1940 Första översättningen till ett slaviskt språk; Godnatt jord på tjeckiska 

1941 För första gången i stora folkupplagor; Bara en mor i ABF.s serie (18 000 ex), ett urval noveller (Statarliv, 60 000 ex) som nr 6 i FiB:s folkböcker 

Måna är död. Roman, 1932. 
Godnatt, jord. Roman, 1933.

Kungsgatan. Roman, 1935. 
Statarna I-II. Noveller, 1936-37.
 
 

Statarklassen i Sverige. Verdandis småskrifter,1939. 
Bara en mor. Roman, 1939.
 
 

Jordproletärerna. Berättelser, 1941.

1943Kungsgatan filmas. Regi. Gösta Cederlund 

1944 Arbetsmarknadens parter träffar överensskommelse om att statsystemet skall vara avskaffat från 1 nov. 1945 

1946 Första översättningen till ett världsspråk; Nur eine Mutter på Büchergilde Gutenberg, Zürich 

Traktorn. Roman, 1943.
 
 
 
Geniet. En roman om pubertet, 1947. 
Monism. En sexualteori i "Geniet", 1948.
Ungdomsnoveller, 1948
Statarna i bild. Fotoreportage av Gunnar Lund med text av Ivar Lo-Johansson, 1948.
1949 Ivar Lo-Johanssons och fotografen Sven Järlås´ reportage från svenska ålderdomshem börjar tryckas i tidningen Vi. Första radioföredragen om åldringsvården. Bara en mor filmas. Regi; Alf Sjöberg 

1951-60 "En proletärförfattares självbiografi", inleds med Analfabeten
1952 Belönas med bokhandelsmedhjälparnas plakett; "Din bok, vårt val" 

Ålderdom. Fotoreportage av Sven Järlås med text av Ivar Lo-Johansson, 1949. 
 
 

Analfabeten. En berättelse från min ungdom, 1951.

Ålderdoms-Sverige. En stridsskrift, 1952. 

1953 Boklotteriets stora pris, "lilla Nobelpriset" 
 
 
 
 

1956 Ivar Lo-Johansson talar om Ålderdoms-Sverige den 1 maj på Gärdet i Stockholm 
 

1960 Blå Jungfrun inleder en serie livsåskådningsromaner 

1961 Svenska lantarbetareförbundet instiftar Ivar Lo- Johansson-stipendiet 

Gårdfarihandlaren. Självbiografisk berättelse, 1953.
Okänt Paris. Fotoreportage av Tore Johnson med text av Ivar Lo-Johansson, 1954. 
Stockholmaren. Självbiografisk berättelse, 1954.
Zigenarväg. Fotoreportage av Anna Riwkin-Brick med text av Ivar Lo-Johansson, 1955. 
Journalisten. Självbiografisk berättelse, 1956.
Författaren. Självbiografisk berättelse, 1957. 
Socialisten. Självbiografisk berättelse, 1958.
Soldaten. Självbiografisk berättelse, 1959.
Proletärförfattaren. Självbiografisk berättelse, 1960.
1962 Doktorsdisputation om statarlitteraturen; Lars Furuland i Uppsala
1964 Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet

1966 Inleder ett långt samarbete med Sven Ljungberg om bokomslagen. 

Lyckan. En roman om kärlek på jorden, 1962.
 
 

Astronomens hus. En roman om kärleken och äran, 1966. 
 


1968 Statarstugan på Skansen invigs. Nordiska museets Hazeliusplakett. Passionerna inleder novellsamlingarna i "Lidelsernas epos"
Elektra Kvinna år 2070. Roman, 1967. 
Passionerna. Älskog. Noveller, 1968.
Martyrerna. Noveller, 1968. 
Girigbukarna. Noveller, 1969.
Karriäristerna. Noveller, 1969. 
Vällustingarna. Noveller, 1970.
Lögnhalsarna. Noveller, 1971.
Vishetslärarna. Noveller, 1972.
Ordets makt. Historien om språket, 1973. 
Nunnan i Vadstena. Sedeskildringar, 1973. 
Furstarna. En krönika från Gustav Vasa till Karl XII, 1974
Lastbara berättelser, 1974. 
Dagar och dagsverken. Debatter och memoarer, 1975. 
1978 Memoarerna inleds med Pubertet, som belönas med Nordiska rådets litteraturpris. Första svenska doktorsavhandlingen om Ivar Lo-Johanssons författarskap; Ola Holmgren i Stockholm 
1979 TV visar Godnatt, jord. Regi Keve Hjelm
Pubertet. Memoarer, 1978. 
 
 

Asfalt. Memoarer, 1979.
Tröskeln. Memoarer, 1982. 
Frihet. Memoarer, 1985. 

1986 Landsorganisationen instiftar Ivar Lo-Johanssons stipendiefond. Han blir själv förste pristagare. Vid årsskiftet 86-87 dödssjuk på grund av missskött åldersdiabetes. Kommer under vård genom Mauritz Edströms försorg. Då konstateras att han även lider av prostatacancer 
1987 Maja Ekelöf blir stiftelsen Ivar Lo-Johanssons stipendiefonds andra pristagare 

1990 Avlider på Ersta sjukhus i Stockholm den 11 april


 
 
 
 

Till en författare, 1988.

Skriva för livet, 1989 Urval och efterskrift: Stig Hansén och Clas Thor

POSTUMT UTGIVNA VERK:

Tisteldalen, dikter 1992.
Blå Jungfrun. En roman om diktens födelse 1992.

SAMLINGSVERK:

Stridsskrifter I-II, 1971. 
Statarskolan i litteraturen. Programskrifter, 1972. 
Den sociala fotobildboken, 1977. 
Dagbok från 20-talet, 1982. 

   UPP

 Tillbaka