LASTBARA BERÄTTELSER

Perspektiv och stämningslägen skiftar oupphörligt i dessa tjugotvå längre
och kortare berättelser, de flesta från nyare tid och särskilt från
30-talet. Här möter vi i berättelserna från äldre tid till exempel
Casanova, Rousseau och Thoreau i fängslande närporträtt, här öppnas
avgrunden mellan dikt och verklighet i en stackars porrförfattares
fantasivärld  och den grå verklighet han lever i , här skildras sodomi,
skamliga lustar och skendöd, här får vi skåda verkligheten bakom det gamla
ordstävet: "det var fan, sa Filén, såg i kikarn och blekna".
 

    Tillbaka