"Han tänkte att han skulle bli klok och vis om han bar helskägg. Hans skägg skulle växa fram ur själen. Han skulle samtidigt skaffa sig en livsåskådning som passade till skägget. Det skulle vara en åldrande mans livsåskådning. Han skulle i och med det själv känna sig mognad och vis. I samband med det hade han från cigarretter övergått till cigarrcigarretter 
som inte så lätt skulle antända skägget och som bättre anstod hans ålder." 
Blå Jungfrun, 1992

   Tillbaka