"Utan att på förhand ha reflekterat så mycket över det hade jag kommit
att se zigenarfrågan som social företeelse. Men framförallt hade jag
föreställt mig att jag skulle försöka värna om en minoritets gamla kultur
och om möjligt rädda det sista vandringsfolket på jorden från undergång.
Att försvara en part blev ofta detsamma som att angripa en annan, och om
jag skulle ta mig an att försvara zigernarna, så måste jag också angripa
dem som ville utplåna dem. I det aktuella fallet var motståndarna
svenskarna" Asfalt, 1979
 

   Tillbaka