"Originalen var inte alltid vad som ursprungligen menats med ordet - ursprungstyper. Men de var människor som livet gjort funktonsdugliga på en viss plats, som furan i klyftan som anpassats efter vinden. När de flyttats från den platsen verkar de bara snedvuxna och vinda därför att deras naturliga miljö befinner sig långt från dem själva. På deras växtställe  däremot skulle vi ha beundrat dem som mästerverk.  Hemma i sin stuga hade åldringen användning för sin visdom, för sina  utbildade kunnigheter, som skapats enkom för den miljö han levde i och som därför ofta var felaktiga på annan plats. På ålderdomshemmet "där allt finns" - utom rörelsefrihet för det särpräglade kynnet - har han ingen användning för dem."  
Ålderdoms-Sverige. En stridsskrift. 1952 

   Tillbaka