"Hösten 1934 flyttade jag till Bastugatan utan att veta att det skulle
bli för livet. Bastugatan slingrade sig fram ovanför Mariabergets
ättestupa. På andra sidan Riddarfjärden stod Stadshuset som en hjort på väg
att vandra ut i Mälarns vatten." Tröskeln, 1982

  Tillbaka