Jordproletärerna, Bonniers, 1941

I denna efterskörd till statarnovellerna dominerar sådana individuella stataröden som inte fick plats i den kollektiva fresken. Här finns också det märkliga porträttet av den unge Strindberg i ”Informatorn på Hammersta”. Åren 1866-67; samtidigt med att gymnasisten Strindberg var informator på Hammersta, tjänade Ivar Lo-Johanssons far som hjonpojke på godset. I detta sammanträffande kan man säkert söka anledningen till att novellen blev skriven. Inte för att fadern förekommer i novellen, och inte för att fadern skulle ha berättat om sina minnen av Strindberg. När författaren frågade fadern om han mindes Strindberg, trodde fadern att han med sin fråga avsåg någon annan statare; så pass obekant var Strindberg för Ivar Lo-Johanssons far. Men ändå är det som om faderns ande svävar över den mästerliga novellen. Det är ur faderns perspektiv som den på sätt och vis berättas.
 

     Tillbaka