FURSTARNA

Det är ingen slump att Ivar Lo-Johanssons två krönikor, Ordets makt och
Furstarna, just handlar om språket och historien; om ordets makt och om
furstarnas makt. Samtidigt som han använder sig av ordets makt för att
skriva folkets historia, låter han ändå Erik Gustaf Geijers bekanta
uttalande stå som ironiskt motto för Furstarna:  "Sveriges historia är dess
konungars."
  Den allt annat än insmickrande furstekrönikan börjar med Gustav Vasas
likvidering av Nils Sture och fortsätter med Erik XIV:s äktenskapsaffärer
och astrologiska politik. Vidskepelse, pest, hungersnöd och inbördeskrig
skärskådas under Johan III:s och hertig Karls regerande. Vi får också
förklaringen varför drottning Kristina aldrig ville gifta sig och föda
barn. Karl XII figurerar i ett justitiemord och under Karl X:s och Karl
XI:s regeringstid spirar kärleken mellan en krigshjälte och dubbelänkan
Margareta Brahe. Den sista berättelsen knyter samman Krönikan till ett helt
som omfattar två århundraden av fursterollen i svensk historia

   Tillbaka