Besök Ivar Lo-Johanssons författarbostad – onsdagar, lördagar och söndagar kl 14.00

En av Stockholms ytterligt få författarmuséer och kanske Sveriges minsta muséum som visar var och hur en av Sveriges största och mest omtalade författare arbetade och bodde. Entré 70 kr. (Fritt för medlemmar i Ivar Lo-sällskapet)

Adress: Bastugatan 21 4 tr. Södermalm. Kontakta Dan Mellin 08-84 54 52/ 070- 412 68 66. Eller ordf. Robert Janson 070-528 35 30. r.janson@telia.com Grupper om max 25 personer. Samling vid porten.

Anmälan visning


Boka en föreläsning om Ivar Lo-Johansson
eller statsystemet – vi kommer till er!

Ivar Lo-sällskapet kommer gärna till er förening eller företag var ni än ligger i Sverige
och föreläser om Ivar Lo och/eller statsystemet. Pris 2000 kr plus reskostn och ev övernattning.
Kontakta Robert Janson r.janson@telia.com
eller ring 070-528 28 72

 

Hedersmedlemmar i Ivar Lo-sällskapet

Lars Furuland, prof. em. Uppsala Universitet.
Folkbildare och forskare i Ivar Lo-Johanssons författarskap, främst genom boken Statarnas ombudsman i dikten 1976. Furuland fick Ivar Lo-Johanssons personliga pris 1993. Lars Furuland avled i december 2009.
Läs mer på http://www.littvet.uu.se/lsoc/furuland.htm

Sven Ljungberg, konstnär Ljungby.
Han har hämtat de flesta av sina motiv från småländsk småstadsmiljö i (Ljungby), han har gjort bokillustrationer, bl.a till många av Ivar Lo-Johanssons böcker. Han har ett eget museum i Ljungby som han bor granne med.
Läs mer på http://www.ljungbergmuseet.se

Ann Smith, författare, poet
uppväxt i Bohuslän där hennes släkt bott i 300 år. Emilie Flygare-Carlén tillhörde släkten och var den första som skrev om det arbetande folket i Bohuslän, vilket hon har ett unikt material om. Studier vid Konstfackskolan. Engagerad i Författarcentrum sedan starten 1967. Efter några resor till Grönland presenterade hon 1985 arktiska dikter i egen tolkning: På tungans tröskel.
Var nära vän till Ivar Lo-Johansson på 60-talets början. Sedan starten för 20 år sedan styrelseledamot i Ivar Lo-sällskapet där hon är vice ordförande.

Gunnar Sträng, f.d lantarbetaragitator och finansminister Avskaffade som ordf. i Lantarbetareförbundet statsystemet 1944. Nära vän till Ivar Lo under många årtionden. Gunnar Sträng avled i bröjan av 1992.

 

www.ivarlospersonligapris.se/

Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2010
till Kristian Lundberg


Styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond har beslutat att Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2010 ska tilldelas författaren

Kristian Lundberg, Malmö, för hans senaste volym Yarden (Symposion 2009).

Prissumman är 310 000 kr och kommer att överlämnas den 23 februari 2010 i Stockholm, dvs på donatorns födelsedag. I juryn för priset, som nu utdelas för tjugonde gången, ingår representanter för ABF, Svenska Akademien och Sveriges Författarförbund.

Kristian Lundberg, född 1966, debuterade som poet 1991 och hans omfattande produktion domineras av diktsamlingar; den senaste, Job, var Augustnominerad 2005. 2004 inledde han med Eldätaren, en serie indignerade kriminalromaner med Malmö-miljöer. Den nu prisbelönta volymen Yarden – en berättelse är en starkt personlig rapport om de sämst utsattas villkor i ett snabbt krackelerande folkhem, en journalistiskt precis berättelse om uthyrningsföretagets rättslösa timavlönade i den malmöitiska hamnvärlden.

Kompletterande information kan erhållas från juryns ordförande Lennart Frick,
tel. 08-10 70 14

STIFTELSEN IVAR LO-JOHANSSONS FÖRFATTARFOND

- I fonden ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Svenska Akademien och ABF

Ivar Lo-Johanssons personliga pris utdelas av Ivar Los Författarfond (ABF, Sveriges Författarförbund och Svenska Akademien) och är på 300.000 kronor. Sveriges största litterära pris till en svensk författare. Ivar Lo-Johanssons personliga pris instiftades i hans testamente och började delas ut efter författarens död 1990. Vart tredje år ska priset tilldelas ett litteraturvetenskapligt verk om arbetarlitteratur eller om Ivar Los eget författarskap. I juryn sitter representanter för Sveriges Författarförbund, Arbetarnas bildningsförbund och Svenska Akademien.

1991 gick priset till Fred Eriksson och Bo Masser, 1992: Lars Ahlin, 1993, Lars Furuland (forskning), 1994, Aino Trosell, 1995, Per Olov Enquist, 1996, Philippe Bouquet och Stig Lennart Godin (forskning), 1997, Inger Edelfeldt, 1998 Kjell Johansson, 1999, Ola Holmgren, (forskning), 2000, Birgitta Trotzig, 2001, Sara Lidman, 2002, Jan Myrdal, (forskning), 2003, Ove Allansson, 2004, Kerstin Thorvall, 2005, Magnus Nilsson och Anders Öhman, (forskning), 2006, Bodil Malmsten och Göran Palm, 2007 till Gunnar Balgård (forskning) och 2008 Åsa Linderborg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fackets Ivar Lo-pris till

Anna Jörgensdotter

http://www.ivarlopriset.se

http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?personId=5348

 

Litteraturprofessor em. Lars Furulands memoarer

MINA DAGSVERKEN

Minnen från folkhögskolor,
folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare.
Format: 160x240 mm. Inbunden. 288 s. rikt illustrerad.
Utgivningsdag: 16 februari 2009.

LarsF

Vid 80 års ålder ser Lars Furuland tillbaka på sitt liv. Från barndomen i det fjällnära Malung
via gymnasieåren i Karlstad till universitetsstaden Uppsala. Uppväxten på en folkhögskola kom
att prägla hans intressen och yrkesval. Med egna ögon kunde han bevittna hur denna skolform
förmedlade avgörande litteratur- och kulturupplevelser till ungdomar utan studietradition.
Här tändes glöden för att ägna livet åt den levande litteraturen.
Men de författare som värderades högt vid de litterära seminarierna i Uppsala sammanföll
nästan aldrig med dem som figurerade inom folkbildningsverksamheten och de breda folklagren.
Därför fann Lars Furuland det angeläget att ägna sitt forskarliv åt den folkliga litteraturen,
särskilt arbetarlitteraturen.
Han röjde på 1960-talet väg för forskningsinriktningen litteratursociologi, som studerar litteraturens växelspel med samhället. Böckernas produktion,
spridning och möte med läsarna har i hans efterföljd engagerat en rad litteraturforskare inom
områden som folkrörelselitteratur, barnlitteratur och svensk-amerikansk litteratur.
Sedan pensioneringen har han ägnat sig åt skribentverksamhet, föreläsningar och folkbildning
inom sina specialområden, ofta i Bergslagen och Dalarna. Engagemanget har skaffat honom ett
rikt kontaktnät bland viktiga kulturbärare ute i landet. Flera av dessa porträtteras i denna bok.
Lars Furulands liv i litteraturens tjänst – fyllt av arbete och entusiasm – får här sina konturer.

kan beställas från Ivar Lo-sällskapet Box 1104 118 25 Stockholm till ett rabatterat pris 200 kr (ord. 280:-)
eller mejla på r.janson@telia.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


LITTERATURHUS NYNÄSHAMN

Nynäshamns kommun har varit hemtrakt för tre av Sveriges mest folkkära och betydande författare genom tiderna:

Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Harry Martinson

I Litteraturhus Nynäshamn ska författarna få fasta utställningar tillgängliga för allmänheten året runt. För att skapa ett forum för projektet att verka utifrån, grundades sommaren 2006 den ideella föreningen Nynäshamns litterära sällskap. Föreningen har under sitt första år arrangerat ett flertal litterära evenemang i Nynäshamn. Mer information kommer så snart det händer något nytt i projektet.

Sommaren 2006 grundades Nynäshamns litterära sällskap. Dels var syftet att samla litteraturintresserade och ordna litterära evenemang lokalt, dels handlade det om idén att skapa ett litteraturens hus medfasta utställningar om Moa Martinson, Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson som alla har starka band till Södertörn. Författarmuseet är alltså tänkt att vara ett fast inslag i ett växlande utbud av litterära och musikaliska evenemang.

Något annat som hänt är att det finns en hemsida (www.litteraturhusnynas.se ) där man kan få en helhetsuppfattning om det som är tänkt att ta plats i den vackra gamla industribyggnaden på Estö i Nynäshamn.

Nynäshamns litterära sällskap har inlett sponsorsamarbete  med ett antal företag. JM AB och CJ Byggtjänst bidrar med byggspecifikt arbete mot att de får synas i vissa sammanhang, t ex på vår hemsida. Sponsorpengar från Fastighetskontoret och Djursnäs Säteri kommer att hjälpa oss att till viss del betala våra riskbenägna konsulter (t ex arkitekt och grafisk formgivare).

Trots att finansieringen av Litteraturhus Nynäshamn inte alls är klar, har vi inte kunnat låta bli att börja diskutera de fasta utställningarna om Moa, Harry och Ivar Lo på en ganska konkret nivå. En sak som är säker är att det främsta målet blir att ge besökaren upplevelser, tankeställare och inspiration snarare än att visa upp en stor mängd föremål eller fakta. Interaktiviteten i utställningarna kommer också att vara viktig. Här får de tre litterära sällskapen en viktig roll både vad gäller kunskaper och som bollplank kring idéerna som växer fram.

Gå in på vår hemsida och mejla gärna synpunkter och idéer till oss som arbetar för att Sveriges första litteraturhus med författarmuseum ska öppna i Nynäshamn våren 2009. Petra Harkort-Berge & Nynäshamns litterära sällskap*

Kontakt: Nynäshamns litterära sällskap * c/o Petra Harkort-Berge * Östergrimsta 16148 97 Sorunda * 08-39 14 63 * 0707-97 10 90 *Orgnr: 802433-2721 * PlusGiro 221370-0 harkort_berge@gmx.netInformation: Robert Janson

Tillbaka