Ett lag historier, Wahlström & Widstrands förlag, 1928 

Med de uppmärksammade reseböckerna som draghjälp får Ivar Lo-Johansson möjlighet att ge ut ett urval av sina ungdomsnoveller med följande dedikation: 

TISTELDALEN 
BARNDOMSBYGDEN VID ROCKLÖSA ÅN 
MED DESS LYCKOR OCH OLYCKOR, 
TILLÄGNAS DESSA HISTORIER 
 
FÖRFATTAREN 

Ett av dessa ungdomsalster heter “När dikten dör (ur en poets dagbok)“ och ger en intressant bild av Ivar Lo-Johanssons tidiga författardrömmar. I skogskojan bidar han sin tid, väl medveten om sina naturliga resurser: s. 141-42 
 

 Tillbaka