DAGAR OCH DAGSVERKEN

I denna "memoarbok" finns debatter samlade från åren 1930-1975. Dispyter
kring idrotten och zigenarna trängs bland mycket annat med det kostliga
meningsutbytet om Dalarna och dalfolkets nationalitet.
   I ett antal artiklar från 1930 om "Dalfolkets nationalitet" i ABF:s
tidning Fönstret togs författaren på bodigt allvar, när han drev med tidens
rasbiologiska idéer och ledde i bevis att Dalarnas befolkning härstammade
från ett invandrat mongoliskt träskfolk. Han stödde sig bland annat på
frenologiska iakttagelser av skallformen och etymologiska likheter mellan
ord som Dalarna och Dalai-Lama..
  Det avslutande avsnittet rymmer värdefulla kommentarer till
passionsnovellerna i form av "Brev till förläggaren".
 

   Tillbaka