Ivar Lo-sällskapets årsskrift
Årgång 8 ISSN 1400-0652
 
 

Ett urval artiklar från årgångarna 1996 - 99:

Lars Furuland om Ivar Los klippsamling.
GENIET OCH DE FAKTISKA DETALJERNA, Av Gunnar Ekman.
Ivar Lo och striden mot ålderdomshemmen 1949, av David Gaunt.
Snapshots av Ivar, av Elisabeth von Heland.
FÖRSTA MÖTET MED IVAR LO-JOHANSSON, Ur Ture Bloms Vägen till boken.
Ivar Lo och Smygehuk, av Holger Lewin.
Måna och Blå Jungfrun, av Birgitta Holm (ur en bok om Sara Lidman).
Här debuterade Ivar Lo, av Tommy Holm.
Om Ivar Lo och Brunnsvik, av Christina Garbergs-Gunn.
Konstrond i 21:an, av Per Hesselvall.
Om övernaturliga krafter, av Hans Lagerberg.
Medlemsmöte i landskapet Ivar, av Hans Lagerberg.
Statarmentaliteten, av Ola Holmgren.
Reflexioner kring Ola Holmgrens bok Frihetens väg och Ivar Los diktning, av Lennart Hals.
Bygdepoeten, av Ola Holmgren.
 

Programtext till Orionteaterns dramatisering av Kungsgatan, hösten 1999.

IVAR LO OCH TEATERN, av Ola Holmgren.