|Ilmihal |Kur'an |Hadis |Musafirhana |linkovi |Autor |Kontakt | http://goto.glocalnet.net/islam
|uvod |pristup |imanski sharti|islamski sharti|namaz-salat|sure|objave|
|podjela namaza|sabah|podne|ikindija|aksam|jacija|ostali namazi|

JACIJA-NAMAZ

 

JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore.

Jacija ima 13 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom.

Jacijski sunnet se zanijjeti rijecima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISHAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Jacijski sunnet se klanja isto kao i ikindijski sunnet.

Zatim klanjamo farze koje zanijjetimo rijecima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISHAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Jacijski farz se klanja isto kao i ikindijski farz.

Poslije farza se klanjaju dva rekata sun-sunneta koji se zanijjete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISHAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Jacijski sun-sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet ili podnevski sun-sunnet.

Nakon sun-sunneta klanjamo tri rekata vitr-namaza ali je ova tri rekata bolje klanjati malo poslije a ne odmah iza sun-sunneta ako se u mogucnosti.

Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi:

ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK.

Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU.

Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz.

Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU.