Startsida

Personal på Järnvägen innan den lades ner 3:e mannen från vänster är min pappa

Järnvägsstation daterat 1907

Järnvägen med tåg daterat 1908

Stationen

Stationen

Väntsalen med en våg som folk vägde sig på

Väntsalen

Järnvägsstation daterat 1907

Järnvägsstationen på senare år. Ser i stort sett ut lika som idag