Startsida

Hotell Skansen daterat 1931

Skansen daterat 1937

Skansen med Gustav V

Hotell och pensionat Enehall

Pensionat Lyckan

Pensionat Lyckan

Pensionat Lyckebo

Pensionat Tollagården

Pensionat Furuhem daterat 1925

Pensionat Bredablick

Pensionat Tallhögen daterat 1932

Pensionat Sterngården idag kallas Neptun daterat 1909